Keresés


Továbbképzések

Kelet - Magyarországi Tehetségfejlesztő Konferencia Tiszavasváriban

2014. március 28-29-én Tiszavasváriban, a Tiszavasvári Általános Iskola, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, és a Debreceni Egyetem Pedagógiai – Pszichológiai Tanszéke által közösen szervezett „ECHA - Diplomások Műhelye” Kelet-Magyarországi Tehetségfejlesztő Konferencia került megrendezésre. A kétnapos rendezvénynek összesen 300 meghívott vendég lehetett aktív résztvevője.
Az Európai Tehetségtanács (ECHA) örökös elnöke, Mönks professzor, és dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke már 27-én ellátogatott a Tiszavasvári Általános Iskolába, így betekintést nyerhettek az ott folyó mindennapos munkába, találkozhattak a gyerekekkel, a tantestülettel.
A konferencia első napján Dr. Vinnai Győző, a Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd a rendezvényt Nagy Kálmán a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet - Magyarországi szekciójának elnöke nyitotta meg. A konferencia résztvevői a „Tanulás és a fejlődési szükségletek kapcsolata tehetséges tanulóknál” címmel Mönks professzortól hallhattak érdekes előadást. A magyarországi tehetséggondozás kiemelkedő képviselői, így Bajor Péter a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) elnöke, dr. Polonkai Mária a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke, Kormos Dénes a Nemzeti Tehetség Program Koordinációs Fórumának tagja, Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke tájékoztatták a résztvevőket a Tehetséghidak Program eredményeiről, a tehetségsegítő tanácsok szerepéről és pályázatairól a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában, a tehetséggondozó fórumokról, elméletekről és gyakorlatokról. Ezek után interaktív módon betekintést nyerhettünk a szerzők - Dr. Balogh László, Bolló Csaba János, Dr. Dávid Imre, Tóth László, Tóth Tamás - által  „A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben” című módszertani kézikönyvbe, melyet az előadások szünetében minden résztvevő nyomtatott formában megkapott.
A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének munkatársai, Harmatiné dr. Olajos Tímea docens, és dr. Mező Ferenc adjunktus az NTP-TSZK-M-MPA-12 azonosító számú „A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférést feltáró és azt célzó kutatás” című pályázat főbb eredményeiről is beszámolt a jelenlévőknek.
A konferencia első napjának rendezvényét dr. Czeizel Endre orvos-genetikus, a Magyar Tehetséggondozó Társaság örökös elnökének „Zeneszerzők, gének, csodák” című előadása zárta. A legnagyobb zeneszerzők, mint Bach, Beethoven, Mozart, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő életútját elemezve tárta a közönsége elé: születhet-e az ember zseninek, és mennyiben befolyásolják a külső körülmények a tehetség alakulásának sorsát?
Az előadások között a Tiszavasvári Általános Iskola tehetséges tanulói mutatkoztak be.
A konferencia második napján a Tiszavasvári Általános Iskola tehetséggondozó munkájába kaptak betekintést az érdeklődők. Kocsis Sándor, a KLIK Tiszavasvári Tankerület igazgatója rövid köszöntője után Halász László Geniusz Apáczai Diploma-díjas iskolaigazgató, és Bodnárné Gáll Katalin ECHA-diplomás tehetségfejlesztő pedagógus beszélt az Tiszavasvári Általános Iskolában folyó szakmai munkáról, és az intézményben működő komplex tehetséggondozó programról.
A Tiszavasvári Általános Iskolában több évtizedes múltra visszatekintő, nagy hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó munka folyik. A 2012 szeptemberében bevezetett komplex tehetséggondozó program alappillére, hogy a diákok már első osztálytól kezdve az érdeklődési körüknek megfelelően megválaszthatják azokat a tantárgyakat, szakterületeket, amiből plusz órákat kapnak. Alsó tagozatban ún. keresőprogramokat kínál az intézmény programja a gyerekek számára idegen nyelvből, informatikából, testnevelésből, és művészeti területeken. A délelőtti tanórai tevékenységek mellé szervesen kapcsolódó délutáni foglalkozások célja az érdeklődés felkeltése, a gazdagítás. Hetente egy-egy plusz órában magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából is tehetséggondozó műhelyfoglalkozásokon vesznek részt a komplex program alsós osztályai.
A komplex tehetséggondozó programba történő beválogatás 4. osztály végén kezdődik el. A Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszékének segítségével megtörténik a gyerekek komplex pszichológiai, szakmai vizsgálata. A beválogatás során az iskola belső ellenőrzési-értékelési módszereit is hatékonyan használja fel az azonosításhoz. (DIFER teszt, a tantárgyi mérések, a személyiségtesztek eredményei.)
Segíti a tehetségek objektív azonosítását az alapozó program során begyűjtött, és elkészített rendszertár, a személyes portfólió. Befolyásoló tényező még a tanulók általános tanulmányi teljesítménye, tanórai teljesítménye, az osztályfőnök véleménye, valamint a gyermekek tanulmányi versenyben elért eredményei.
Komplex tehetséggondozó osztály ugyan még csak alsó tagozaton működik az intézményben, de a nyolc évfolyamra kidolgozott program elemei már két éve szintén működnek felső tagozaton is. A Debreceni Egyetem mérése alapján kiválogatott gyerekeknek matematikából, illetve magyar nyelv és irodalomból délelőtt sávos, tehetségcsoportos oktatást alkalmaznak a helyi tanterv szerinti óraszámban. A csoportok között biztosított az átjárás a szaktanárok véleménye alapján.
A program kiemelt részét képezi a délutáni gazdagító program a tehetségcsoportok számára magyar, és matematika tantárgyakból, amely szervesen kapcsolódik a délelőtti tanórához. Személyiségfejlesztő foglalkozásokon is lehetőségük nyílik a gyerekeknek részt venni. Főbb területek, melyekre a személyiségfejlesztés épül: önismeret, társas kapcsolatok, kommunikáció, tanulási stratégiák, konfliktuskezelés, pályaorientáció.
A tanulmányi versenyen való részvétel jó mutatója lehet a tehetségességnek, a komplex tehetséggondozó programba való beválogatás egyik eleme. Kellő figyelmet fordítva támogatja az iskola tanítványait, akik szívesen vállalkoznak, és érnek el rangos eredményeket a házi, térségi, megyei és országos versenyeken.
A tehetséggondozó programban nagy figyelmet fordít az iskola a szabadidő hasznos eltöltésére is. A diákönkormányzattal, a partnerintézményekkel együtt lazító programok sokaságát kínálják gyerekeknek a feltöltődéshez, pihenéshez.
 A konferencia második napján bemutatkozott az iskola néhány tehetséges, hazai és nemzetközi sikereket elért volt tanítványa is: ifj. Ráduly Zsolt „ Az őssejt- és idegsejt kutató palánta”, Mezei Tibor „A MASAT–1, az első teljesen magyar építésű műhold egyik megalkotója”, Borbély Ádám „Az MKB Veszprém kézilabdázója” és Pethe Miklós, „Aranysarkantyús néptáncos és táncpedagógus”. Meséltek általános iskolás „gyökereikről”, eddig elért eredményeikről, valamint jövőbeli céljaikról.
A szombati napon az intézmény bemutatta módszereit, szakmai tapasztalatait, értékeit a TehetségPONT jó nekem elnevezésű műhelyfoglalkozásai során. Vendégeink bepillantást nyertek az iskolában folyó aktív munkába: az alsó tagozatos munkaközösség tehetséggondozó programjait Halászné Vári Ildikó, Kovácsné Klicsu Katalin és Nagyné Nyilas Ildikó mutatta be.  Az idegen nyelvi munkaközösség játékos angol óráját Kasnyóczki Sándorné, Katie Jessica Chisholm, és Szabó András tartották. A már 5. és 6. osztályban működő tehetséggondozó foglalkozásokba Fülöp Irén, Bunda Józsefné, Nagyné Lakatos Éva engedtek bepillantást. A konferencia résztvevői Ráduly Zsolt előadásában megismerkedhettek az intézmény mérési-értékelési rendszerével. Iskolánk a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolával kiváló szakmai együttműködése van. Az ott folyó művészeti oktatás módszereit Demarcsek Zsuzsanna, Antal István és Rozman Béla mutatta be.
A konferenciát dr. Balogh László a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke zárta, megköszönve az iskola minden dolgozójának áldozatos munkáját, a konferencia megszervezését, lebonyolítását, és a vendégszeretet.