Keresés


Továbbképzések

Tehetségkönyvtár >> Könyvek

 


Debreceni Egyetem "Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés" pedagógus szakvizsga-képzésén használt könyvek

1. Dr. Balogh László (2011): A tanulási stratégiák fejlesztésének pszichológiai alapjai


2. Dr. Tóth László (2011): Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény


3. Turmezeyné dr. Heller Erika (2011): A tehetséggondozás lehetőségei a kooperatív tanulásban


4. Harmatiné dr. Olajos Tímea (2011): Tehetség és szocio-emocionális fejlődés


5. Dr. Tóth László (2012): A tehetséggondozás és kutatás története


6. Harmatiné dr. Olajos Tímea (2013): Tehetség, alulteljesítés és tanulási zavar


7. Dr. Balogh László (2012): Komplex tehetségfejlesztő programok

 

8. Dr. Gömöry Kornélia (2013): A tehetséges tanulók integrált és differenciált fejlesztésének eredményei egy kutatás tükrében

 

9. Dr. Czeizel Endre - Páskuné dr. Kiss Judit (2015): A tehetség definíciói, fajtái

 

10. Dr. Balogh László (2016): Az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjai


 

Dr. Balogh László

Útmutató tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz
Sorozatszerkesztő: Dr. Balogh László – Dr. Tóth László
A tehetségfejlesztés pszichológiai alapjai
Debrecen, 1999

ÚTMUTATÓ a külső gyakorlatokhoz
Sorozatszerkesztő: Dr. Balogh László – Dr. Tóth László
Téma: TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK
Debrecen, 1999

Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai
Debrecen, 1995

Iskolai tehetséggondozás
Debrecen, 2004

A tehetség felismerése és fejlesztése (Kézikönyv a tehetséggondozás gyakorlatához)
Debreceni Egyetem,  Pedagógiai - Pszichológiai Tanszék, 2011.

 


Dr. Tóth László

A TEHETSÉGESEK TANÍTÁSA
Debrecen, 1998

Tehetség-kalauz
Debrecen, 1996

A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája
Debrecen, 1996

 


Dr. Balogh László - Dr. Tóth László

ECHA-MŰHELY I. kötet
Debrecen, 2000

TEHETSÉG AZ ÚJ ÉVEZREDÉRT
Az Európai Tehetségtanács (ECHA) 7. konferenciája
Debrecen, 2000. augusztus 19-22.
Előadáskivonatok
Debrecen, 2000

Gifted Development at Schools: Research and Practice
Debrecen, 2001

 


 Dr. Balogh László - Koppány László

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat címmel rendezett konferencia anyaga
Mád, 2003. március 19–20.
Mád, 2004


Turmezeyné Dr. Heller Erika – Dr. Balogh László

ZENEI TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
Debrecen, 2009

 


Dávid Imre

ÚTMUTATÓ a külső gyakorlatokhoz
Sorozatszerkesztő: Dr. Balogh László – Dr. Tóth László
Téma: TEHETSÉGDIAGNOSZTIKA
Debrecen, 1999

 


Dr. Polonkai Mária

ÚTMUTATÓ a tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz
Sorozatszerkesztő: Dr. Balogh László – Dr. Tóth László
Téma: DIFFERENCIÁLÁS A TANULÁSSZERVEZÉSBEN
Debrecen, 1999

ÚTMUTATÓ a külső gyakorlatokhoz
Sorozatszerkesztő: Dr. Balogh László – Dr. Tóth László
Téma: GAZDAGÍTÓ PROGRAMOK METODIKÁJA
Debrecen, 1999

 


Páskuné Kiss Judit

A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférés pszichológiai és szociológiai tényezői
Kutatási beszámoló
2013