Keresés


Továbbképzések

Nevelési értekezlet a Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában

„A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája.”
Szent-Györgyi Albert


Nevelési értekezlet a Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában.
Téma: Tehetséggondozás



Nagy örömömre szolgált, hogy a fent említett iskola vezetősége megtisztelt azzal, hogy – mint a MTT Tanító szekciójának vezetőjét – meghívott a 2015. november 11-én tartott Nevelési értekezletére, melynek két napirendi pontja volt:

1. Tehetséggondozás a gyakorlatban.
Ezen belül egy IQ club tartása az alsó tagozatos tehetségígéretes gyermekek részvételével, s utána kötetlen beszélgetés a tehetséggondozással kapcsolatosan

2. Az iskola Tehetségtanácsának beszámolója

2. 1.
A foglalkozás előtt bepillantást nyerhettem az Iskola életébe, különösen a tehetséggondozó munkára.

Igazgató Úr így mutatta be az intézményt:
"A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola nem nagy múltú, hiszen 28 éves, de hagyományokat teremtő, eredményeket hozó, tapasztalatokból profitáló.
1991-től került sor egy új kísérleti program bevezetésére, ami a 2003/2004-es tanévtől komplex integrált tehetségfejlesztő programmá alakult. Így került bevezetésre a komplex tehetséggondozás az 5-8. osztályokban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet vezetőjének irányításával.
A programon túl, a tantestület innovációs törekvései az alábbi területeken bontakoztak ki: diagnosztikus vizsgarendszer, különböző vizsgamodellek kipróbálása, körzeti tehetséggondozó képzés, valamint Socrates program Bega projekt.

Rendszeresen veszünk részt a tehetség konferenciákon, programokon.
2011 óta regisztrált Tehetségpont és a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács alapító tagjai vagyunk. 
Magas szintű pedagógiai tevékenységre törekszünk, hogy a legjobb minőségű oktatást nyújtsuk a tanulók számára. Megteremtjük az optimális lehetőségeket, hogy a gyerekek képességeinek megfelelő, lehető legjobb eredményt érjék el a kötelező oktatás végére. A komplex integrált tehetségfejlesztő program eredményeként olyan személyiségjellemzőket alakítunk ki, amelyek a tanulókban elősegítik széleskörű továbbhaladási lehetőségeiket. Fejlesztjük tanítványainkban a saját út követésének igényét, és a tudásszerzés szükségletét.
Intézményünkben tehetségfejlesztő szakértők – és szakvizsgázott pedagógusok segítik a program színvonalának, hatékonyságának növelését.   Két kollégánk magas szintű munkáját Bonis Bona – díjjal is elismerték.
2011. szeptember 1-től nevünket Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskolára módosítottuk. Programunkat a tehetségfejlesztés mellett a magyar – angol kéttannyelvű oktatással bővítettük.
A kisgyermekkori idegen nyelvi oktatásunkban kiemelt szerepe van a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes, táncos játékoknak. Ennek megfelelően első osztálytól kezdve egyidejűleg két nyelven folyik a környezetismeret, a technika és életvitel, valamint a testneveléstantárgyak oktatása.    Így a készségtárgyakon kívüli heti öt angol nyelvi óra is kizárólag játékos beszédfejlesztésen, vidám szituációs tevékenységeken alapszik. Munkánkat anyanyelvi lektor is segíti csoportonként heti 1-1 órában.  

A felső tagozatban új tantárgyak kerülnek be az angol nyelven is tanított tantárgyak sorába pl: történelem, országismeret.
Iskolánk tárgyi és személyi feltételei ideálisak a fenti célok elérésére, hiszen jól képzett pedagógusaink, interaktív tantermeink, idegen nyelvi könyvtárunk hatékony biztosítékai a gyümölcsöző munkának. Ezen kívül tanulóink számára lehetővé tesszük, hogy olyan pedagógus segítségével is tanulhassanak, akinek a program célnyelve az anyanyelve.”

 



 
2. 2.
Az IQ clubon igyekeztem főleg mozgásos didaktikai játékokkal megmutatni, hogyan lehet ezzel a formával felismerni, fejleszteni a gyakorlatban az alsó tagozatos tehetségígéretes tanulókat.
Évfolyamonként 4 – 4 tehetségpalánta vett részt a foglalkozáson.
A felnőtt Vendégek 55 –en voltak, szülők, általános iskolai pedagógusok és középiskolai tanárok vegyesen.

Minden gyermek felszabadult, de fegyelmezett, és nem utolsó sorban, jó képességű volt. Legjobb tudásuk szerint végezték a feladatokat.
Dolgoztunk egyénileg, csoportosan és páros munkában is. Természetesen, voltak frontális feladatok is.
A csoportmunkában azt tapasztaltam, hogy szívesen segítenek egymásnak, jól össze tudják hangolni a közös tevékenységet. Ez a csapatversenyeknél nagyon hasznos lehet!

A foglalkozás során nagy tájékozottságról tettek tanúbizonyságot a gyerekek.
Munkájuk értékelésekor látszott, hogy hozzá vannak szokva az önértékeléshez és egymás munkájának véleményezéséhez egyaránt.

Öröm volt velük együtt dolgozni.

2. 3.
Az IQ club foglalkozás utáni kötetlen beszélgetés alkalmával az alábbi témák kerültek szóba:
 
- A Hun¬gary's Got Ta¬lent TV műsorban szereplő fejszámoló művész és a BKV menetrendet ,,betéve” tudó szereplő, valóban tehetségesnek mondható –e a fogalom klasszikus értelmezése szerint?
Szóba került, hogy a műsor ezen szereplői nem merítik ki a valódi tehetség fogalmát, mert inkább ún. ,,felülteljesítő tehetségek”, savantok.
(,,A savant szindrómásokra jellemző képlet: egy vagy néhány különleges tehetség, például briliáns memória, fejszámolás, művészi adottságok, miközben az egyén sok szempontból visszamaradottnak tűnik.”)
Megállapítottuk, hogy ezek a teljesítmények, bár nagyon magas szintűek, de csak egy –egy értelmi képesség területén jelentkeznek, s hosszabb távon nem szórakoztatóak a közönség számára. Hiányzik például belőlük a kreativitás, a logika, a személyes ,,varázs” is.

- Másik téma a tehetséggondozó munka sikerei és kudarcai volt. Kiemeltem néhány kudarcomat, s kb ugyan annyi sikeremet, melyek értek a tehetséggondozó munkám során.

Remélem, ezek ösztönzőleg hatottak a jelenlévők további munkájára.


Személyes tapasztalataim és véleményem szerint a Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában hosszú távon sokoldalú, színvonalas tehetséggondozó munka folyik.
Véleményem szerint, érettek arra, hogy mint regisztrált Tehetségpont, rövidesen magasabb minősítésbe kerüljenek.


Hajdúszoboszló, 2015. 11. 16.                  

                       

Németné Dávid Irén
Tanító szekció vezetője