Keresés


Továbbképzések

Workshop a tanítói szekcióban

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében.

De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.” (Goethe)

A fenti mottóval tartottunk műhelyfoglalkozások április 18-án, melynek egyik célja volt, hogy a korai tehetséggondozás iránt érdeklődő pedagógusok találkozásának teret adjunk, a horizontális tanulásnak lehetőséget biztosítsunk, szakmai támogatást nyújtsunk, de elsősorban oldott légkörben beszélgessünk a bennünket foglalkoztató kérdésekről. Másik célunk, hogy a velünk együttműködésben lévő szülőknek segítséget, támogatást nyújthassunk, ötleteket adhassunk. Témáink feldolgozásában két kiváló szakember segítségét kértük.       

Szabó Tünde tanácsadó szakpszichológus, tehetséggondozó koordinátor abban segített bennünket, hogy hogyan támogathatjuk a különböző személyiségtípusú tehetséges gyerekeket. Dr. Mező Ferenc a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület vezetője pedig hatékony tanulási módszerek megtanításával támogatta a kollégákat és szülőket egyaránt.

Tartalmas, sok hasznos segítséggel, ötlettel gazdag programunkat együttműködésben tartottuk a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsával.

Nagy örömmel tölt el, hogy egyre több iskolát, pedagógust tudunk megszólítani és a szülő kör is érdeklődik programjaink iránt. Hiszem, hogy együttgondolkodva, a közösség erejét használva mindenkiben megtalálhatjuk a benne rejlő kincset, mert a tehetség sokszínű.

 

Debrecen. 2023. 04. 28.

Eszenyiné Stéh Katalin

Magyar Tehetséggondozó Társaság

Tanítói Szekciójának vezetője

 

2023. márciusától új vezetője van a tanítói szekciónak.

Köszönet illeti Némethné Dávid Irén - Ircsuka - eddigi munkáját, a szekció hosszú ideig, eredményesen történő vezetését. Kiváló programjaikat, aktív részvételét Társaságunk munkájában. Elkötelezettségét a tehetséggondozás ügye iránt az is mutatja, hogy utódlásáról is a tőle megszokott szakmai színvonalon gondoskodott. 

Eszenyiné Stéh Katalin a debreceni Gönczy Pál Általános Iskola pedagógusa, tehetségkoordinátora vette át munkáját, aki nagy lendülettel kezdte meg tevékenységét szekcióvezetőink között.

Bővebben: 2023. márciusától új vezetője van a tanítói szekciónak.

Nevelési értekezlet a Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában

„A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája.”
Szent-Györgyi Albert


Nevelési értekezlet a Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában.
Téma: TehetséggondozásNagy örömömre szolgált, hogy a fent említett iskola vezetősége megtisztelt azzal, hogy – mint a MTT Tanító szekciójának vezetőjét – meghívott a 2015. november 11-én tartott Nevelési értekezletére, melynek két napirendi pontja volt:

1. Tehetséggondozás a gyakorlatban.
Ezen belül egy IQ club tartása az alsó tagozatos tehetségígéretes gyermekek részvételével, s utána kötetlen beszélgetés a tehetséggondozással kapcsolatosan

2. Az iskola Tehetségtanácsának beszámolója

2. 1.
A foglalkozás előtt bepillantást nyerhettem az Iskola életébe, különösen a tehetséggondozó munkára.

Igazgató Úr így mutatta be az intézményt:
"A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola nem nagy múltú, hiszen 28 éves, de hagyományokat teremtő, eredményeket hozó, tapasztalatokból profitáló.
1991-től került sor egy új kísérleti program bevezetésére, ami a 2003/2004-es tanévtől komplex integrált tehetségfejlesztő programmá alakult. Így került bevezetésre a komplex tehetséggondozás az 5-8. osztályokban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet vezetőjének irányításával.
A programon túl, a tantestület innovációs törekvései az alábbi területeken bontakoztak ki: diagnosztikus vizsgarendszer, különböző vizsgamodellek kipróbálása, körzeti tehetséggondozó képzés, valamint Socrates program Bega projekt.

Rendszeresen veszünk részt a tehetség konferenciákon, programokon.
2011 óta regisztrált Tehetségpont és a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács alapító tagjai vagyunk. 
Magas szintű pedagógiai tevékenységre törekszünk, hogy a legjobb minőségű oktatást nyújtsuk a tanulók számára. Megteremtjük az optimális lehetőségeket, hogy a gyerekek képességeinek megfelelő, lehető legjobb eredményt érjék el a kötelező oktatás végére. A komplex integrált tehetségfejlesztő program eredményeként olyan személyiségjellemzőket alakítunk ki, amelyek a tanulókban elősegítik széleskörű továbbhaladási lehetőségeiket. Fejlesztjük tanítványainkban a saját út követésének igényét, és a tudásszerzés szükségletét.
Intézményünkben tehetségfejlesztő szakértők – és szakvizsgázott pedagógusok segítik a program színvonalának, hatékonyságának növelését.   Két kollégánk magas szintű munkáját Bonis Bona – díjjal is elismerték.
2011. szeptember 1-től nevünket Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskolára módosítottuk. Programunkat a tehetségfejlesztés mellett a magyar – angol kéttannyelvű oktatással bővítettük.
A kisgyermekkori idegen nyelvi oktatásunkban kiemelt szerepe van a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes, táncos játékoknak. Ennek megfelelően első osztálytól kezdve egyidejűleg két nyelven folyik a környezetismeret, a technika és életvitel, valamint a testneveléstantárgyak oktatása.    Így a készségtárgyakon kívüli heti öt angol nyelvi óra is kizárólag játékos beszédfejlesztésen, vidám szituációs tevékenységeken alapszik. Munkánkat anyanyelvi lektor is segíti csoportonként heti 1-1 órában.  

A felső tagozatban új tantárgyak kerülnek be az angol nyelven is tanított tantárgyak sorába pl: történelem, országismeret.
Iskolánk tárgyi és személyi feltételei ideálisak a fenti célok elérésére, hiszen jól képzett pedagógusaink, interaktív tantermeink, idegen nyelvi könyvtárunk hatékony biztosítékai a gyümölcsöző munkának. Ezen kívül tanulóink számára lehetővé tesszük, hogy olyan pedagógus segítségével is tanulhassanak, akinek a program célnyelve az anyanyelve.”

  
2. 2.
Az IQ clubon igyekeztem főleg mozgásos didaktikai játékokkal megmutatni, hogyan lehet ezzel a formával felismerni, fejleszteni a gyakorlatban az alsó tagozatos tehetségígéretes tanulókat.
Évfolyamonként 4 – 4 tehetségpalánta vett részt a foglalkozáson.
A felnőtt Vendégek 55 –en voltak, szülők, általános iskolai pedagógusok és középiskolai tanárok vegyesen.

Minden gyermek felszabadult, de fegyelmezett, és nem utolsó sorban, jó képességű volt. Legjobb tudásuk szerint végezték a feladatokat.
Dolgoztunk egyénileg, csoportosan és páros munkában is. Természetesen, voltak frontális feladatok is.
A csoportmunkában azt tapasztaltam, hogy szívesen segítenek egymásnak, jól össze tudják hangolni a közös tevékenységet. Ez a csapatversenyeknél nagyon hasznos lehet!

A foglalkozás során nagy tájékozottságról tettek tanúbizonyságot a gyerekek.
Munkájuk értékelésekor látszott, hogy hozzá vannak szokva az önértékeléshez és egymás munkájának véleményezéséhez egyaránt.

Öröm volt velük együtt dolgozni.

2. 3.
Az IQ club foglalkozás utáni kötetlen beszélgetés alkalmával az alábbi témák kerültek szóba:
 
- A Hun¬gary's Got Ta¬lent TV műsorban szereplő fejszámoló művész és a BKV menetrendet ,,betéve” tudó szereplő, valóban tehetségesnek mondható –e a fogalom klasszikus értelmezése szerint?
Szóba került, hogy a műsor ezen szereplői nem merítik ki a valódi tehetség fogalmát, mert inkább ún. ,,felülteljesítő tehetségek”, savantok.
(,,A savant szindrómásokra jellemző képlet: egy vagy néhány különleges tehetség, például briliáns memória, fejszámolás, művészi adottságok, miközben az egyén sok szempontból visszamaradottnak tűnik.”)
Megállapítottuk, hogy ezek a teljesítmények, bár nagyon magas szintűek, de csak egy –egy értelmi képesség területén jelentkeznek, s hosszabb távon nem szórakoztatóak a közönség számára. Hiányzik például belőlük a kreativitás, a logika, a személyes ,,varázs” is.

- Másik téma a tehetséggondozó munka sikerei és kudarcai volt. Kiemeltem néhány kudarcomat, s kb ugyan annyi sikeremet, melyek értek a tehetséggondozó munkám során.

Remélem, ezek ösztönzőleg hatottak a jelenlévők további munkájára.


Személyes tapasztalataim és véleményem szerint a Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában hosszú távon sokoldalú, színvonalas tehetséggondozó munka folyik.
Véleményem szerint, érettek arra, hogy mint regisztrált Tehetségpont, rövidesen magasabb minősítésbe kerüljenek.


Hajdúszoboszló, 2015. 11. 16.                  

                       

Németné Dávid Irén
Tanító szekció vezetője

A MTT 30. Országos Konferenciája

Szekcióvezetői  összefoglaló
MTT 30. Országos Konferenciája, Eger, 2019. szept. 21.

Tanítói Szekció
Németné Dávid Irén szekcióvezető


A Tanító szekció 10 éve alakult meg, azóta működik. Így került sor arra, hogy a Jubileumi Konferencián bemutatkozzunk.  A vendéglátó iskola képviselőjével együtt tizenketten vettünk részt a tanácskozáson. A termet a hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola tanulónak rajzaival és kerámiáival díszítettük. Ezzel lehetőség nyílt a témát hangulatilag is előkészíteni. Bemutatkozásunk alkalmával három három előadó szerepelt. A Tehetségpontok megválasztásakor úgy terveztünk, hogy mindegyik területnek legyen valamilyen sajátossága.  Az első előadás egy szinte minden téren hátrányos helyzetű általános iskola munkáját, kiemelten a tehetséggondozó munkáját mutatta be. Előadója Szabó Gyuláné igazgatónő volt, a hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolából. Második előadónk egy ún. ,, elit” iskola a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Arany János téri feladatellátási helye Debreceni Arany János Általános Iskola életébe engedett bepillantást. Az Észbontó matematikai tehetséggondozó programot létrehozója, koordinálója, Szarvas Márta tanítónő prezentálta. Harmadik előadónk Szabó Zsolt tanító, tanár a Hajdúszoboszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából, az igazi XXI. századi nevelő – oktató munkából adott egy kis ízelítőt, bemutatót. Előadásának címe: Élménypedagógia, tehetséggondozás robotokkal.Mindhárman törekedtek arra, hogy a rendelkezésre álló időkeretet maximálisan kihasználva minél sokoldalúbban mutathassák be tevékenységüket. A foglalkozás végén Szabó Zsolt kolléga lehetőséget adott a jelenlévőknek a robot kipróbálására is.Összességében elmondható, hogy kellemes hangulatban, interaktív formában zajlottak a program.  Egy résztvevő pedagógus kérte felvételét a MTT -be, azon belül pedig a Tanító szekcióba. Megállapíthatjuk, hogy bár különböző területről érkeztek az előadók, abban megegyeztek, hogy valamennyien kiemelten fontosnak tartják, a minél korábbi tehetség felismerést a gyermekekben, hogy minél sokoldalúbban fejlesszék őket.Ezek az elhangzott előadások a MTT honlapján (mateh.hu) részletesen megtekinthetők.  A továbblépés érdekében az alábbiakat fogalmaztuk meg a foglalkozás végén.Célszerűnek látszik megeresni a Tankerületeket és az oktatási intézményeket, s ismertetni velük a szekciók célját, feladatát, felajánlani a szekciók segítségét. Ajánljuk továbbá, hogy vegyék igénybe a szekciók által kínált lehetőségeket. Meg kellene kérdezni a Tankerületek véleményét a szekciók működéséről. Hasznos lehetne felmérni az igényeiket. Több tapasztalatcsere jellegű beszélgetés is történhetne az érdeklődők körében.Végezetül megköszönöm az előadóknak a lelkiismeretes felkészülést, a jelenlévőknek az aktív részvételt. Köszönöm a hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskolának a gyermekmunkákat. Ezúton mondok köszönetet az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanárának, Tóth Lászlónak, az előzetesen és a helyszínen nyújtott segítségéért.

A szekció előadásai:

Tehetséggondozás egy hátrányos helyzetű általános iskolában

Észbontó” Tehetséggondozó Program - Matematikai tehetséggondozás a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának Arany János Téri Feladatellátási Helyén

„Észbontó” Tehetséggondozó Program - Matematikai tehetséggondozás a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának Arany János téri feladatellátási helyén

További cikkek...

  1. Tanítói szekció