Keresés


Továbbképzések

Óvodai szekció

A Magyar Tehetség Társaság Óvodai Szekciójának Munkájáról

A Magyar tehetség Társaság Választmánya 2003 májusában adott
lehetőséget az Óvodai Szekció elindítására.A következő tanévtől kezdődött el az érdemi munka, az óvodai tehetséggondozás iránt érdeklődő óvodapedagógusok óvodák bekapcsolódásával.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Óvodai Szekciójának célja:

*    Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttműködés a  tehetséggondozás iránt érdeklődő óvodákkal, óvodapedagógusokkal,
*    a korai tehetség felismerés, tehetséggondozás, tanácsadás témakörében előadások tartása, szervezése az érdeklődő óvodákban,
*    folyóiratokban az óvodai tehetséggondozással kapcsolatos írások megjelentetése,
*    a Magyar Tehetséggondozó Társaság konferenciáin való részvétel segítése,
*    az ECAH műhelyeken való aktív közreműködés,
*    folyamatos kapcsolattartás A Tehetség Társaság többi szekciójával -
tanítói szekció, művészeti szekció,
*    segítségadás az intézmények Tehetségpont regisztrációjához, akkreditációjához
*    kapcsolataink folyamatos szélesítése,
*     lehetőség biztosítása a tehetséggondozással foglalkozó óvodák bemutatkozására szekció üléseken, konferenciákon

A Magyar Tehetség Társaság Óvodai Szekciójának feladatai:

*    a már alkalmazott módszerek eljárások egymásnak való folyamatos átadása,
*    az elméleti tudás továbbfejlesztése
*    gyakorlati bemutatók megszervezése,
*    a szülőkkel való hatékonyabb együttműködés kimunkálása
*    az alsó tagozatos tanító nőkkel való hatékony együttműködés, közös
programok szervezésével
*    a tanító nőkkel, a folyamatban való gondolkodásra épülő program
kidolgozása, gyakorlati megvalósítása
*    a korai tehetség felismerés tehetséggondozás megfelelő helyének
megtalálása a mai óvodapedagógiában
*     gyakorlati munka fejlődésének, hatékonyságának segítése.


Minden évben visszatérő programjaink:

*    évente 2-3 alkalommal, (ősszel, tavasszal, valamint a tanév végén)
szekció ülés megtartása, előzetesen egyeztetett elméleti és/vagy
gyakorlati témakörök feldolgozásával,
*    a tanítói szekcióval közösen, más- más helyszínen programok
megszervezése, lebonyolítása,
*    országos rajzverseny kiírása (különböző témákhoz kapcsolódóan,
minden évben más) lebonyolítása, díjazottak jutalmazása,
*    versmondó és mesemondó verseny kiírása (különböző témákhoz
kapcsolódóan, minden évben más) lebonyolítása, díjazottak jutalmazása,
*    az újonnan regisztrált Tehetségpont óvodák segítése tehetséggondozó
munkájuk elindításánál (elméleti előadások tartása, szülői
értekezletek tartása)
*    városi, regionális, valamint országos Tehetség Napokon, Tehetség
Konferenciákon való részvétel
*    a "Jó gyakorlatok" kimunkálásához, publikálásához szakmai segítségnyújtás,
*    tehetségműhelyek munkájának segítése,
*    a MTT munkájának segítése,

Az elkövetkezendő évek célkitűzései:

*    minél több óvoda bekapcsolása a szekció és a Tehetség Társaság
munkájába, programjaiba
*    a Magyar Tehetség Társaság 25 éves jubileumi konferenciájába való
aktív bekapcsolódás (prezentációs és gyakorlati bemutatkozások,)
*    a Művészeti és Tanítói Szekcióval közösen országos rajzverseny
kiírása, lebonyolítása, értékelése, az elkészült munkákból kiállítás
szervezése
*    jó kapcsolat fenntartása a tehetségsegítő szervezetekkel
*    újabb óvodai Tehetségpontok regisztrációjának, akkreditációk segítése
*    Folyamatosan elméleti és gyakorlati ismereteink gyarapítása,
tapasztalataink átadása


2013. február 23.

Szilágyi Ildikó                                                               
Óvodai Szekvió Vezető