Keresés


Továbbképzések

A MTT 30. Országos Konferenciája

Szekcióvezetői  összefoglaló
MTT 30. Országos Konferenciája, Eger, 2019. szept. 21.
Lions Szekció
Demarcsek Zsuzsa


A szekcióban résztvevők nagyon nagy eredménynek és sikernek könyvelték el, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság teret és lehetőséget biztosított a Lions szekció létrehozására, valamint hogy a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége és a Magyar Tehetséggondozó Társaság együttműködése a következő új kormányzó, Boronkay Gusztáv által is megerősítést nyert. A két szervezet közötti szoros kapcsolat épült ki, Dr. Balogh László elnök úr részt vett a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének konvencióján, Nyíregyházán. A Magyar Tehetséggondozó Társaság részéről a programfelelős Dr. Turi Katalin, a Lions Clubok részéről Demarcsek Zsuzsa voltak. Mindkettenfeladatuknak tekintették, hogy minél szélesebb körben váljon ismertté az együttműködés és épüljön, gazdagodjon a hálózati kapcsolatrendszer. Ennek érdekében a 29. Országos Konferencián, Budapesten,majd a Kelet-Magyarországi ECHA konferencián, Szerencsen mindketten ismertették a közös célokat, kapcsolódási pontokat. Az együttműködés lehetőségeit kerestük a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnökségi ülésén is. Ennek a tanácskozásnak eredményeként a MATEHETSZ- Műhely beszélgetésein, Miskolcon és Debrecenben mutathattuk be a programunkat. A szekciók közül elsőként a Kémia és környezetvédelmi szekcióval sikerült konkrét tevékenységet is megvalósítani, a Curie Kémia verseny programjai között (Béres Gyógyszergyár, Szolnok) került sor aTerne Cserhaja Zenekar bemutatkozására is. Az összefogás eredményeként nagyobb figyelmet kaptak a többszörösen különleges tehetségek, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. A helyi szervezésű, széles körű együttműködéseken alapuló programok valósultak meg Pécsen, Székesfehérváron, Nyírbátorban. Országos hatókörű tehetségrendezvényt valósítottak meg a VAGYOK!- Fesztiválon, Székesfehérváron. Valamint kimagasló eredményként könyvelhetjük el, hogy a Tri-Jumelage elnevezésű német, francia. magyar résztvevőkből álló rendezvényen nemzetközi színteret kapott a sérült fiatal tehetségek bemutatása.  A Lions szekcióban két fontos témakör megtárgyalására vállalkoztunk. Fókuszban a többszörösen különleges tehetségek  azonosítása, bemutatása és fejlesztése, valamint a Mindannyian mások vagyunk!-Tehetségnap és konferencia jó gyakorlatának átadása állt. Foglalkoztunk a hálózatépítéssel, a kapcsolatok fontosságával, beszélgettünk a nagy hálózatok találkozásáról és az abban rejlő lehetőségekről.Előadást tartott Demarcsek Zsuzsa a Vásárhelyi Tehetségpont vezetője, Lions -felelős és a nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola tanáraTalárovich Tibor Zsoltné és segítője Vitányiné Nováki Szilvia. Színes prezentáció segítségével képet kaptunk a Bárczi Gusztáv Általános Iskola tehetséggondozó tevékenységéről, az elhivatott pedagógusok munkájáról, annak eredményeiről és felemelő pillanatairól, a közös programok és az összefogás jelentőségéről, a társadalmi érzékenyítés fontosságáról. Ezért nagyon fontos és sajátos színtere a többszörösen különleges fiatalok együtt nevelésének és bemutatásának a Mindannyian mások vagyunk! – Tehetségnap, amely jó gyakorlatként már több fórumon is követőkre talált. A program kiegészült tehetség konferenciával is, amelyen a LIONS Clubok elnökei és a tehetséggondozás szakemberei tárgyalták meg a közös munka lehetőségeit. A szekción résztvevők fontosnak tartották a folytatást, a következő konferencia megszervezését. Hangsúlyozták továbbá a sokszínűség fontosságát, a különböző hatások és élmények jelentőségét, mert:„A művészetek, a mozgás, a zene a képek és érzelmek kiváló kiindulás a gondolkodás fejlődéséhez, a neurológiai harmonizációhoz és a személyiség megerősödéséhez” (Dr. Gyartmathy Éva) A Mindannyian mások vagyunk! – Tehetségnap célja a művészeti tevékenységeken keresztül, indirekt módon befolyásolni a résztvevők befogadó, együttműködő, mások elfogadására irányuló attitűdjét, szemléletmód-változás elérése az előítéletekkel, félelmekkel, tartózkodással és a sajnálattal szemben, valamint annak tudatosítása, hogy a fogyatékosság nem jelenti egyben az alkalmatlanságot, sőt hihetetlen teljesítmények forrása is lehet. „Olyan képek, olyan színek, olyan szavak születnek, olyan tudás válik közkinccsé, ami talán örökre is elveszne, ha a tehetségbányászok nem segítenék felszínre a fogyatékos emberek mélyén rejtőző kincseket és bölcsességet.” (Dr. Gruiz Katalin)A tehetségnapon a hangsúlyt a közös cselekvésre, a közösen átélt élményekre helyeztük, valamint arra, hogy minden résztvevő bemutathassa képességeit és a teljesítménye kivívja a kortársak elismerését is. Célunk, olyan környezet létrehozása, ahol az önelfogadás és mások elfogadása természetes módon spontán valósul meg. A program az együttnevelés kínálatának bővítését, az eddig láthatatlan tehetségek láthatóvá tételét és a személyiség integrálásának támogatását szolgálja.Rozman Béla Bonis Bona díjas mesterpedagógus személyes tapasztalatait osztotta meg a látó és nem látó fiatalok képzőművészeti tevekénységéről. Dr. Chrabák László a nemzetközi színtér lehetőségeiről és a Magyar Tehetséggondozó Társasággal történő további együttműködés fontosságáról beszélt. Demarcsek Dániel fiatal néptánc-pedagógus személyes élményét, pedagógiai és szakmai feladatát mesélte el arról, hogy műlábbal élő gyermek jár a néptánccsoportjába. Felhívta arra a figyelmet, hogy a csoport tagjai megszokták a helyzetet és segítő módon természetesen viszonyulnak a sérült gyermekhez, aki fellép a többiekkel, így nem marad ki a közös élményekből sem. A szekció tagjai bíznak az együttműködés sikerében, és szívből gratuláltak a konferencián bemutatkozó gyerekek színvonalas előadásaihoz.

A szekció végén javaslatok fogalmaztunk meg a jövőre vonatkozóan:
 
- fiatal tehetséggondozók szekciójának megalakítása, új fiatal tagok toborzása, a 25-30 éves korosztály megszólítása
- tehetségek keresése a társadalmi érzékenyítés, felelősségvállalás és környezeti fenntarthatóság megvalósítása érdekében, bevonni őket az MTT munkájába
- minden országos szakmai konferencián mutatkozhasson be legalább egy sérült tehetség (művészeti produkció, vagy rövid prezentáció formájában), vagy roma fiatal.
- legyen ez elv a helyi tehetség rendezvényeken is,
- az országos konferencián a szekciók inkább rövidebben, de egymás előtt mutassák be programjukat, mert így lehetne egymástól tanulni, tapasztalatokat, ötleteket meríteni, kapcsolatokat építeni