Keresés


Továbbképzések

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Bevezetés

 A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területre terjed ki.

              I. Szervezettség, taglétszám

              II. Az Elnökség és a Közgyűlés munkája

              III. A tartalmi munka főbb elemei, eredményei

              IV. Gazdasági tájékoztató

              V. A 2018-as év főbb feladatai

I. Szervezettség, taglétszám

     Szénási Istvánné titkár kitartó tag-felderítő munkájának köszönhetően 2016. óta elkezdtük küldeni a Tehetség folyóiratunkat az így felderített több mint 300 személynek, valamint a meghívóinkat is rendezvényinkre. A 2016. 4. számban pedig kiküldtünk mindenkinek egy felhívást, hogy a jövőben csak akkor tudjuk ingyenesen küldeni a folyóiratunkat, ha befizetik a 2017-es tagdíjat. E mozgósítás  alapján  2017-ben közel 200 személy és intézmény fizetett tagsági díjat, ez kb. kétszerese a 2016-os tagdíjfizetésnek!. A tagok számát tekintve a területi megoszlás továbbra  is egyenetlen, az élenjáró területek az aktív közreműködők létszáma  alapján most is: Hajdú-Bihar megye , Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye  és  Szabolcs-Szatmár megye. Az  új tagok más területekről is érkeznek.

II. Az Elnökség és a Közgyűlés munkája

    Az Elnökség öt alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken az Alapszabályból fakadó  napirendek szerepeltek. Összesen 20 fő napirend volt az öt elnökségi ülésen. Ezek közül a következőkben csak  a legfontosabbakat emeljük ki, ezek jelzik az Elnökség elmúlt évi munkájának bázis-elemeit: - A MTT Alapszabályának módosításából fakadó új helyzet elemzése, a vezetési struktúra továbbfejlesztésének tennivalói a Választmány megszüntetése után; - A 2017. évi Közgyűlés előkészítése, az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő  beszámolója a 2016. év munkájáról, a MTT közhasznúsági jelentése; - A közgyűlési tisztújítás lebonyolításának terve; - Az Elnökség új munkamegosztása, ülésezési rend, a következő hónapokban megvitatásra kerülő fontosabb témák megtervezése, - A szekciók  munkájának koordinálása, segítése az  aktuális helyzethez igazodóan; - A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, új források feltárása; - A Szakmai Tanácsadó Testület összetétele, működési  rendje; - Terv a Tehetség folyóirat indulása 25. évfordulójának megünneplésére; - A MTT tagsági listájának  pontosítása; - A MTT-ről szóló új tájékoztató  szóróanyagok; -„Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése; - Javaslat  tehetséggondozó intézmények, civil szervezetek stb. kiemelkedő munkájának elismerése céljából odaítélhető „MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés megalapítására.

Az elnökségi üléseken az elmúlt  évben  38(!)  határozatot hoztunk, ez messze meghaladja a korábbi éves átlagokat. Ennek két fő oka  van:  egyrészt a   Civil Törvény értelmében  a Választmány – mint döntéshozó szerv - a továbbiakban már nem működhetett 2016 őszétől, így az Elnökségnek át kellett vennie feladatokat a Választmánytól az irányító munkában. Másrészt a 2017  májusában megválasztott új Elnökség célul tűzte ki, hogy alapos elemzés alá veszi a MTT munkáját – a tehetséggondozást érintő megváltozott társadalmi, szakmai körülményekkel összhangban.(Erről részletesebben a III. fejezetben írunk.) Mind az Elnökség, mind a Közgyűlés határozatai nyilvánosak, a Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban. Az Elnökség elmúlt évi határozatai közül kiemelendő, hogy   2017. március 1-i  ülésén hozott  2017./4. számú határozatával a fiatalok tehetséggondozása érdekében végzett tevékenység elismeréseként,    szervezetek (intézmény; civil szervezet, gazdasági társaság stb.) megalakutásának kerek  évfordulója  alkalmából odaítélhető: a „ Magyar Tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevele” kitüntetést  alapított.

      A Közgyűlés egy rendes ülést  tartott. Ezen a következő napirendek szerepeltek: - Az Elnökség beszámolója a MTT 2016. évben végzett szakmai munkájáról; - A Társaság 2016. évi gazdálkodási beszámolója;  - A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása; - Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék 2017. március 22-én kelt levelében megfogalmazottak alapján; - Tisztújítás; - Egyebek. A Közgyűlésen 9 határozat született. A Közgyűlés elfogadta a MTT 2016. évi szakmai és gazdálkodási munkájáról a beszámolót, majd  határozatban rögzítette a 2017. évi főbb feladatokat. Itt is tájékoztatjuk a MTT-tagságot, hogy a több éve tartó Alapszabály-módosítási folyamatunk a Fővárosi Törvényszéktől érkezett  „elfogadó” Végzéssel  2017. november 10-én lezárult. Az új Alapszabályunk olvasható a Honlapon. (www.mateh.hu) A Közgyűlés által megválasztott új Elnökség névsora és az elnökségi munkamegosztás a Honlapon a „Tisztségviselők” rovatban olvasható.

 

Bővebben: AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Bevezetés

 A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területre terjed ki:
              I. szervezettség, taglétszám,
              II.  az Elnökség, Választmány, Közgyűlés munkája,
              III.  a tartalmi munka főbb elemei, eredményei,
              IV. gazdasági tájékoztató,
              V. a következő év főbb feladatai.

Bővebben: AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA, 2014.

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ  TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK  ÖSSZEFOGLALÓJA

 ( A  MTT   2013. szeptember 21-től 2014. december 31-ig  végzett  munkájáról)

Bevezetés
1. A Választmány 2014. március 12-i ülésén úgy döntött, hogy dátumhoz kötött hivatalos adatközlési kötelezettségünk miatt 2014-től a rendes évi Közgyűlést a Társaság mindig  tavasszal fogja tartani, s az elnökségi beszámoló mindig az előző naptári évre fog vonatkozni. Mostani beszámolónk rendhagyó, mivel  a 2013. év korábban még Közgyűlésen nem tárgyalt periódusa ( szept. 21- december 31-ig) munkájának összegzését is tartalmazza, a 2014. évi beszámoló mellett.
 2. A 2013. szeptember 20-án Pécsett  megtartott  Közgyűlés óta végzett munkáról az alábbiakban  az Elnökség által elfogadott, a Választmány által véleményezett beszámoló összefoglalója olvasható. A beszámoló hagyományosan öt nagy területre terjed ki:
              - szervezettség, taglétszám,
              -  az Elnökség, Választmány munkája,
              -  a tartalmi munka főbb elemei, eredményei,
              -  gazdasági tájékoztató,
              - a következő év főbb feladatai.

Bővebben: A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA, 2014.

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

                                               (ÖSSZEFOGLALÓ)

Bevezetés

 A beszámoló hagyományosan öt nagy területre terjed ki:

               - szervezettség, taglétszám,

               -  az Elnökség, Választmány munkája,

               -  a tartalmi munka főbb elemei, eredményei,

               -  gazdasági tájékoztató,

               - a következő év főbb feladatai.

 

I. Szervezettség, taglétszám

    2014 végére kb. 300 volt a taglétszámunk,  2015-ben  4 új tag lépett be a MTT-be. Az előző két évben jelentősebb volt a növekedés, több mint 20 új tag jelentkezett évenként, minden bizonnyal a jubileumi kiadványaink és konferencia hatására. Sajnos, a tagdíjfizetésben – erőfeszítéseink ellenére – továbbra is van egyenetlenség. A területi megoszlás  is egyenetlen, az élenjáró területek az aktív közreműködők létszáma  alapján most is: Hajdú-Bihar megye , Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye  és  Szabolcs-Szatmár megye.   Szerencsére új tagok más megyékből is érkeznek.

 II. Az Elnökség, Választmány munkája

    Az Elnökség két alkalommal ülésezett, mindkét alkalommal a választmányi ülést megelőzően. Ezeken az üléseken a feladatkörnek megfelelő napirendek szerepeltek: előkészítettük a választmányi üléseket, megtárgyaltuk a Választmány és Közgyűlés által ránk ruházott feladatok teljesítését, valamint megbeszéltük a Társaság aktuális ügyeinek alakulását, intézését. Az elnökségi üléseken az elmúlt egy évben 15 határozatot hoztunk. (Mind az Elnökség, mind a Választmány határozatai nyilvánosak, a Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban.)

    A Választmány  három alkalommal ülésezett - az elnökségi üléseket követően kétszer, valamint volt Egerben egy „informális” kihelyezett ülésünk. A két hivatalos ülésen a főbb napirendek a következők  voltak: - Az MTT 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentés - A Tehetség folyóirat új nyomdai megjelentetésének tapasztalatai - Tájékoztató az „Öveges-Laborok szekció” megalakításának előkészületeiről - A MTT mint szervezet és a tehetségsegítő tanácsok  együttműködésének alapkérdései - A MTT-Közgyűlés előkészítése   - Az Elnökségnek a 2014. év munkájáról szóló beszámolója  - A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása - A MTT  2015. szeptember18-19-i győri konferenciájának előkészítése

      Ezen témakörökkel kapcsolatosan a Választmány 19 határozatot hozott, ezek vezérelték munkánkat az elmúlt évben. Természetesen ezeket a témaköröket nem véletlenszerűen jelöltük ki, tevékenységünk  alapját az azt megelőző  Közgyűlésen elfogadott kiemelt feladatok  jelentették.

      Az informális, kötetlen (nem voltunk határozatképesek) egri őszi ülésen a következő napirendek szerint dolgoztunk: - Beszámoló a MTT 2015. évi győri országos konferenciájáról - Az Elnökség tagjainak beszámolói a 2014. májusi megválasztásunktól végzett tevékenységről. Az éjszakába nyúló beszélgetésen több mint húszan vettek részt a MTT vezetőségéből, s jelen volt meghívottként a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter igazgató úr, s az Arany János Program Egyesületének képviselői is: Veress Pál és Bíró Gábor igazgató urak. Így nemcsak a Társaságunkat, hanem az egész magyar tehetséggondozó munkát is érintő nagy kérdéskörök kerültek terítékre: a tanárképzés tehetséggondozásra felkészítő szerepének gyenge pontjai; a pedagógus-besorolások ellentmondásai a tehetségfejlesztő munka aspektusából; a tanulmányi versenyek rendezésének szakmai és szervezési problémái;  a posztgraduális pedagógus szakvizsgára jelentkezők létszámának jelentős  ingadozása a tehetség-specializáción; a MTT-tagság szakmai programokra mozgósításának nehézségei  az új pedagógusi munkakövetelmények kötöttségei miatt stb. Ezekkel a problémákkal a MTT vezetése folyamatosan foglalkozik, keresve az előrelépés lehetőségeit....

 
A közgyűlési beszámoló teljes szövege ide kattintva érhető el.

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA, 2013.

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ  TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI

BESZÁMOLÓJÁNAK  ÖSSZEFOGLALÓJA, 2013.

  ( Az MTT   2012. szeptember 21-től 2013. szeptember 20-ig  végzett  munkájáról)

 

Bevezetés

   Az elmúlt évben Sárospatakon  megtartott  Közgyűlés óta végzett munkáról az alábbiakban  az Elnökség által elfogadott, a Választmány által véleményezett beszámoló összefoglalója olvasható. A beszámoló hagyományosan öt nagy területre terjed ki:

              - szervezettség, taglétszám,

              -  az Elnökség, Választmány munkája,

              -  a tartalmi munka főbb elemei, eredményei,

              -  gazdasági tájékoztató,

              - a következő év főbb feladatai.

Bővebben: A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA, 2013.