Keresés


Továbbképzések

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(A 2021. szeptember 24-i  MTT-Közgyűlés 1. napirendi pontjához.)   
                                            
Bevezetés

     Azzal a rendkívüli bevezető megjegyzéssel kezdem az elmúlt év munkájáról a beszámolót , hogy a 2020.  márciusában Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt terveinket többször át kellett alakítanunk a veszélyhelyzet rendeleteihez igazítva, s több olyan program is volt az elmúlt évben, amit meg sem tudtunk valósítani. Az  MTT Vezetősége (Elnökség, Felügyelőbizottság, az Elnökség állandó meghívottjai) a járvány hazai berobbanásától kezdve azon fáradozott, hogyan tudja menteni a menthetőt, s kerestük a megoldásokat a tervezett programjaink későbbi időpontban történő pótlására, illetve az Vezetőség végzett el olyan határidős feladatokat is – összhangban a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletekkel, amelyek Alapszabályunk szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak. Természetesen ezeket az aktuális  témákat később a múlt évi Közgyűlés elé terjesztettük, s ezen alkalommal is ugyanezt tesszük. Lényegében az egész év munkáját alapvetően az jellemezte, hogy a Vezetőség  folyamatosan keresgélte az eredetileg tervezett időpontban meg nem valósult programok pótlását. Amint azt a az alábbi részletes beszámolóban olvashatják, volt olyan, amelyet elhalasztott időpontban redukált formában meg tudtunk valósítani, de olyan is, amelyet el kellett halasztanunk vagy törölnünk kellett.

A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

              I.  Szervezettség, taglétszám
              II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről
              III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei
              IV. Gazdálkodási tájékoztató a 2020. évről
              V. A 2021. év főbb feladatai

A KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ TELJES SZÖVEGE ITT ÉRHETŐ EL.