Keresés


Továbbképzések

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Bevezetés

 A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

 I.  Szervezettség, taglétszám

 II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről

 III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei

 IV. Gazdálkodási tájékoztató

 V. A 2020. év főbb feladatai

 

I.  SZERVEZETTSÉG, TAGLÉTSZÁM

     Szénási Istvánné titkárunk a vonatkozó MTT-dokumentumokat 2016-ban áttanulmányozta, s ez alapján   azonosítottunk  több mint 300 szakembert, akik évek óta közreműködtek a MTT tevékenységében.  Ez a létszám  2019-re tovább nőtt, mivel 2017-ben 7 , 2018-ban 10, 2019-ben pedig 31 új tag nyert felvételt  Társaságunkba. A legfrissebb helyzet tisztázása céljából 2019-ben az Elnökség indított egy  adatmegújítási programot adatkezelési koordinátorunk, Tóth Ilona vezetésével. Eddig megközelítőleg 150 tagról van friss információnk. Még egy próbálkozást teszünk a közeljövőben további adatlapok begyűjtésére, ezt követően az Elnökség napirendre tűzi, hogy gyakorlatilag kit  tekinthetünk valójában MTT-tagnak a három és félszáz nyilvántartottból.  

 

II. ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELNÖKSÉG ÉS A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSEIRŐL

Az Elnökség négy alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken az Alapszabályból fakadó  napirendek szerepeltek. Összesen 20 fő napirend volt az elnökségi üléseken. Ezek közül a következőkben csak  a legfontosabbakat emeljük ki, amelyek jelzik az Elnökség elmúlt évi értekezleteinek bázis-elemeit. - A 2019. évi Közgyűlés előkészítése. - Az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő  beszámolója a 2018. év munkájáról, gazdálkodási beszámoló, a MTT közhasznúsági jelentése. - A MTT 2019. szeptemberi Jubileumi Országos  Konferenciájának előkészítése. - A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Adatvédelmi tájékoztatója”.  - A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Adatvédelmi  tájékoztatójá”-hoz kapcsolódó „Belső szabályzat” megtárgyalása. - A MTT NEA-pályázata. – A MTT és a LIONS Clubok együttműködésének eredményei. – Új szekciók megalapítása. - A MTT-Honlap tárhely-problémái. – A  MTT-Hírlevél problémaköre. - A „Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése. - Tehetséggondozó intézmények, szervezetek  kiemelkedő munkájának elismerésére a  „MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés odaítélése. - Új tagok felvétele.

    Az elnökségi üléseken az elmúlt  évben  20  határozatot hoztunk. Ezek közül 7 a MTT Adatkezelési tájékoztatójához kapcsolódik, ez is mutatja, hogy az elmúlt évben ennek megalkotása jelentette a legnagyobb feladatot. Munkánkat külső jogi szakértő  közreműködésével végeztük, ezúton is köszönve Kormos Dénes elnökségi tagnak  közbenjárását az ügy érdekében, valamint  aktív részvételét az  egész „csomag” feladatainak  megoldásában. A legfontosabb elemei a következők voltak e munkának: adatkezelési koordinátorként felkérte és megbízta az Elnökség Tóth Ilona tagtársunkat az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére, ő az Elnökség munkájában állandó meghívottként folyamatosan részt vesz 2019 szeptemberétől, s feladatait nagyon hatékonyan oldja meg; idejében felkerült a Honlapunkra az „Adatvédelmi tájékoztató”; kidolgoztuk az adatvédelemmel kapcsolatos belső munkamegosztás feladatrendszerét, eljárásrendjét. Minden határozatunk  nyilvános, ezek a Honlapunkon évekre visszamenően elérhetők a „Határozatok” rovatban.   

A Közgyűlés megtartotta szokásos évi rendes ülését. Ezen a következő napirendek szerepeltek: - Az Elnökség beszámolója a MTT 2018. évben végzett szakmai munkájáról. - A Társaság 2018. évi gazdálkodási beszámolója.  - A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása.  - Egyebek.  A Közgyűlés elfogadta a MTT 2018. évi szakmai és gazdálkodási munkájáról az elnökségi beszámolót, majd  határozatban rögzítette a 2019. évi főbb feladatokat, s ugyancsak elfogadta a közhasznúsági jelentést.  

 III. A TARTALMI MUNKA FŐBB ELEMEI, EREDMÉNYEI

      A Magyar Tehetséggondozó Társaság fő célja, „hogy önszerveződő cselekvések összegzésével valósítsa meg a lehetőségéig a széles merítésű tehetség felismerést, - kibontakoztatást és gondozást úgy, hogy egyetlen magyar támogatónak sem kötelezi el magát kizárólagosan”. (2017. május 20-án módosított Alapszabály) Ennek keretében 2019-ben  a következő átfogó programok álltak munkánk középpontjában.

 -          Fórumot teremteni a különböző  fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára, a korszerű tehetséggondozás szemléletét terjeszteni.

-          Intenzíven együttműködni az oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, ezek fenntartóival, tehetséggondozó  társszervezetekkel.

Az alábbiakban elvégezzük ezek legfontosabb elemeinek összegzését.

III.1.Fórumot teremtettünk folyamatosan a különböző fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára, a korszerű tehetséggondozás terjesztésére

Ehhez a munkához a főbb keretek a következők jelentették: szakmai konferenciáink, szekcióink tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk. Ebben a tagolásban adunk összefoglalót a fenti célhoz kapcsolódó 2019. évi tevékenységünkről.

 III.1.1.  Országos és regionális konferenciáink 2019-ben

      Szakmai konferenciánknak jelentős hagyománya alakult ki megalakulásunk óta: minden évben rendezünk egy országos konferenciát,  s ezen kívül további regionális konferenciákat is szervezünk, így volt ez az elmúlt évben is.

 III.1.1.1. A  MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciája 2019. szeptember 20-21-én  Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban került megrendezésre. Széleskörű összefogással készítettük elő a konferenciát: azEgri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium mellett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az  Egri Katolikus Főegyházmegye, az  Eszterházy Károly Egyetem, az  Egri Tankerületi Központ, valamint a  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közreműködésével jött létre a nagyívű rendezvény. Dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes-államtitkára  „A Nemzeti Tehetség Program  eredményei, helyzete” című előadásával nyitotta meg a konferenciát az Eszterházy Károly Egyetem Főépületének Dísztermében, méltatva a MTT jelentőségét a hazai tehetséggondozás fejlesztésében.  Helyettes-államtitkár Asszony megnyitója után többen köszöntötték a 30. születésnapját ünneplő Magyar Tehetséggondozó Társaságot: Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere, dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora, Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, dr. Csermely Péter, a European Council for High Ability elnöke levélben küldte el munkánk értékelését, Boronkay Gusztáv és Dr. Chrabák László, a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója és prokormányzója, Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke, Tóth Tamás, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézmények Egyesületének elnöke, valamint  F. J. Mönks, a European Council for High Ability  (ECHA) örökös elnöke  kívántak további sikereket Társaságunknak.  Az ezt követő előadások középpontjában a MTT elmúlt öt évben végzett munkájának bemutatása állt: dr. Balogh László, dr. Polonkai Mária, Turi Katalin, Sarka Ferenc idézték fel a közelmúlt tevékenységrendszerét. Ezt követően a konferencia megrendezésében közreműködő társintézmények tehetséggondozó munkájáról hallottunk  előadásokat. Dr. Németh Zoltán, az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztályának vezetője „Tehetséggondozás az Egri Főegyházmegye iskoláiban” címmel számolt be a Katolikus Egyház régióban elért eredményeiről. Dr. K. Nagy Emese, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar dékánja „Pedagógusképzés és  tehetséggondozás” címmel vezetett át bennünket a felsőoktatási tehetséggondozás sokszínűségébe. Gönczi Sándor igazgató úr pedig  „Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó tevékenységének bemutatása” címmel vázolta az intézmény  tehetséggondozásban elért csodálatos eredményeit. A Plenáris ülés ECHA-Dilomák és  MTT-kitüntetések átadásával zárult. A Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért” kitüntetését Demarcsek Zsuzsa, a nyíregyházi VLAMI igazgatója és Győriné Csomó Ildikó, a Matehetsz alprogramvezetője vehette át ebben az évben. Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium pedig a MTT Kitüntető Oklevelét nyerte el sokéves kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységéért, a kitüntetetést Gönczi Sándor igazgató úr vette át – az emelkedett ünnepi hangulatban. A második napon a MTT több szekciója mutatta be munkásságát -  a szekcióelnökök koordinálásában. Összesen több mint harminc prezentáció bizonyította a MTT szekcióinak sokszínű tehetséggondozó munkáját. Az előbbiek kiegészítéseként az ünnepi hangulatot még magasabbra  emelő programok is szerepeltek a konferencián: az első nap a Szilágyi Erzsébet Gimnázium diákjai profi  színi előadással szórakoztatták a résztvevőket, a második nap a konferenciát Eger város néhány kiemelkedő értékének megtekintése zárta. Összességében maximális elismeréssel kell szólnunk a Jubileumi Konferenciáról: a programok – a rendező intézmények, szervezetek lelkiismeretes előkészítő munkájának köszönhetően – az első pillanattól kezdve példásan zajlottak, lenyűgöző társas légkörben, az ünnepi eseménnyel összhangban  levő emelkedett hangulatban. A Magyar Tehetséggondozó Társaság nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki az előkészítésben és a lebonyolításban szerepet vállaló minden intézménynek és szervezetnek, valamint azoknak a vezetőknek külön is, akik vállalták a személyes szereplést  is a konferencia plenáris ülésének programjában.  Kiemelten köszönjük a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium vezetőjének, Gönczi Sándor igazgató úrnak, valamint az Iskola Tanárainak, Dolgozóinak, Diákjainak fáradozását a konferencia előkészítésében és lebonyolításában!  (További részletek a konferenciáról a MTT-Honlapon (www.mateh.hu) és a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. összevont számában találhatók.)

 

 III.1.1.2.   Regionális konferenciáit  2019-ben két alkalommal rendeztünk. Az egyiket2019. április 11-12-én Szerencsen és Mádon tartottuk  meg, több mint háromszáz résztvevővel.  A  Kelet-magyarországi Tehetséggondozó Konferenciát”  a MTT Kelet-magyarországi Szekciója,  a Szerencsi Tankerületi Központ, a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola,  a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és  a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közösen szervezte. Szakmailag kimagasló értéket jelentettek Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak, a felszólaló  magas rangú államtitkároknak, helyettes  államtitkároknak, valamint a Klebelsberg Központ elnökének, Hajnal Gabriella miniszteri biztosnak elhangzott előadásai a nemzeti tehetséggondozás továbbfejlesztésének  jelen és jövőbeli terveiről. Szabó Árpádnak, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatójának előadásában a Régió tehetséggondozó munkájának hagyományairól, jelenéről és fejlesztésének terveiről kaptunk értékes információkat. Toplenszkiné Csengeri Anikó Igazgató Asszony  előadásából megismerhettük a  Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola komplex tevékenységrendszerét. A Tankerülethez tartozó további iskolák tehetséggondozásának gazdag múltjáról, jelenéről, valamint a jövő terveiről is hallhattunk ezen intézmények vezetőinek előadásában. Ezúton is köszönetet mondunk minden szervezésben közreműködőnek, előadónak, résztvevőnek, támogatónak a sikeres konferencia lebonyolításában vállalt szerepéért. (További részletek olvashatók  a Tehetség 2019.2. számában e konferenciáról.)

     2019. május 10-11-én Nyíregyházán dr. Szilágyiné Pálkövi Mária alapítványi elnök irányításával megrendezésre került egy nagy hagyományokkal bíró zenei  tehetséggondozó konferencia is. Rendezői voltak: a Fiatal Tehetségekért Alapítvány, a Konszonancia Regionális Zenei Tehetségsegítő Tanács, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet – magyarországi Szekciója.  A helyszínt a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola biztosította. Nagy érdeklődés övezte a programot, s a szokásos kitűnő szakmai és társas élményt jelentett. Köszönet mindezért ezúton is  a főrendező, Pálkövi Máriának, az Alapítvány elnökének!

      III.1.2. Szekciók működése a MTT-ben

    A gyakorlati tehetségfejlesztő  munka legfőbb kereteit a szekciók tevékenysége jelenti a MTT megalakulása óta.  Vannak hagyományosan aktívan szerepet vállaló szekcióink, ezek a legrégebben működők: a Nyugat-dunántúli , a  Kelet-magyarországi,  a Kémiai és környezetvédelmi, valamint a Felsőoktatási  szekciók. Ezek mellett a később indult Tanítói, Óvodai és   Dél-dunántúli is dinamikusan fejlődik, s jó hír, hogy 2019-ben két új szekció,  a „LIONS Clubok Szekciója” , valamint a „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban Szekció” indította meg munkáját. Tudjuk, hogy vannak objektív akadályai is – a pedagógusok napjainkban alkalmazott munkarendjéből  fakadóan  – a szekcióprogramok (konferenciák, műhelyfoglalkozások, tapasztalatcserék, stb.) megszervezésének, ez a munka  a szekcióvezetőktől a korábbiaktól is nagyobb erőfeszítést követel. Ugyanakkor az elmúlt évben a 30. Jubileumi MTT-Konferencián  a szekciók által bemutatott több mint 30 prezentáció bizonyította, hogy a mai körülmények között is meg lehet találni a lehetőségeket a tehetségfejlesztő szakemberek szekciókban folyó együttműködésére. (További részletek a MTT-Honlap Szekciókról szóló rovataiban, valamint a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. számában.) Ezúton is köszönjük a szekcióvezetők áldozatos, lelkiismeretes munkáját, valamint Turi Katalin alelnöknek hatékony koordináló, facilitáló tevékenységét. 

      III.1.3. Kommunikációs eszköztárunk működése, szakmai értékei

 Ebben a részben két nagy hatékonyságú kommunikációs eszközünkről, a Tehetség folyóiratról és a MTT-Honlapról kell szót ejtenünk.

     III.1.3.1. A Tehetség szakfolyóiratot a Társaság 1993-ban alapította azzal a céllal, hogy folyamatosan lehetőséget biztosítson a tehetséggondozással kapcsolatos új kutatási eredmények közreadására, a gyakorlatban kidolgozott új fejlesztő módszerek bemutatására, képzési programok terjesztésére, intézmények átfogó programjainak publikálására stb.  Különös értéke a folyóiratunknak, hogy Magyarországon ma is egyedüli periodika a tehetség témakörében    Amint azt folyamatosan olvashatjuk is , a Tehetség folyóirat  magas szakmai színvonalon jelenik meg,  köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős  szerkesztő úr lelkiismeretes munkájának, köszönjük neki ezúton is! Ugyancsak köszönjük Sarka Ferenc alelnök úrnak a színvonalas nyomdai kivitelezés megszervezésében vállalt szerepet. Természetesen komoly anyagi forrásra van szükség a nyomdai megjelentetéshez – minden egyéb tevékenységet „társadalmi munkában” végeznek a közreműködők (szerkesztők, szerzők stb.). 2008 és 14. között az Apáczai Kiadó vállalta a folyóirattal kapcsolatos költségeket, ezt követően a folyóirat további kiadásához forrást kellett keresnünk. A Választmány egyhangúlag úgy döntött  2014 végén, hogy saját finanszírozásból továbbra is kiadjuk a folyóiratot. Az önálló kiadás finanszírozását két évig bírta a MTT költségvetése, alaposan el is emésztettük anyagi tartalékainkat. A helyzet  szerencsésen változott: 2016-ban szerződés jött létre a Matehetsszel, amely keretében szakmailag és anyagilag is támogatják a folyóirat kiadását, ezúton is köszönjük ezt az „életmentő” támogatást.

III.1.3.2. A MTT Honlap2004 elején Sarka Ferenc alelnök irányításával nyílt meg, és azóta is folyamatosan működik  /www. mateh.hu/. Megjelennek rajta a MTT  főbb dokumentumai,  az eddigi fontosabb kiadványaink, s a szekciók munkájáról is tájékozódhatnak  itt a szakemberek. Kiemelt funkciója a  szakmai konferenciáinkról szóló beszámolók megjelentetése, az ott elhangzott előadások olvashatóvá tétele, a képgaléria rovatunkban ezen rendezvények kiemelt pillanatainak megőrzése az utókor számára, valamint az elmúlt három évtizedben a MTT-tagoktól magyar nyelven megjelent  hazai tehetség-szakirodalom közreadása is. Megtalálhatók rajta a tehetség-témakörben folyó továbbképzések, valamint elérhetőségi lehetőségek más hazai és nemzetközi tehetséggondozó szervezetekhez.  A MTT Honlap tartalmában tovább gazdagodott, színesedett 2019-ben is: folyamatosan ad aktuális információkat Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájáról, valamint a Nemzeti Tehetség Program megvalósításához kapcsolódó más fontos információkat is közöl. A MTT-ről szóló új tájékoztató  anyagok egyike, a bővebb változat olvasható  a „Rólunk” rovatban. (A rövidebb tájékoztató, a „szóróanyag” nyomtatásban jelent meg.) Ki kell emelni: a „Tehetség szakirodalom” főrovatunk is  bővült, a gyűjtést tovább folytatjuk.  A MTT-Honlap magas színvonaláért és kiegyensúlyozott működéséért ezúton is köszönetünket fejezzük ki Túri Katalin alelnök asszonynak és Varga Árpád tanár úrnak, a Honlap főszerkesztőjének és rendszergazdájának.

 III. 2. Az elmúlt évben is intenzíven együttműködtünk oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, ezek fenntartóival, valamint  tehetséggondozó társszervezetekkel

 III.2.1. Ebben a célkitűzési rendszerben  kiemelkedő jelentőségű volt az elmúlt évben is  a gyakorlati tehetséggondozó munka  fejlesztésének támogatása. A főbb elemek a következők voltak 2019-ben.(Részletek a Tehetség folyóirat számaiban és a MTT-Honlapon.)

     - Gyakorlati programok közvetlen segítése országszerte. Több mint 30 óvoda, iskola, felsőoktatási intézmény, civil szervezet számolt be eredményeiről az egri Országos Konferencia szekcióülésein.  Ezek mindegyikével van folyamatos kapcsolata a MTT szekcióinak – a korszerű tehetség-kereső és –fejlesztő programok  megvalósítását és korszerűsítését  segítendő. Az alábbi országos, regionális programok keretében is sok köznevelési intézményt segítünk.

    - Részt vettünk a program indulása óta  az Arany János Tehetséggondozó   Program kidolgozásában, megvalósításában: szakmai tanácsadás, speciális továbbképzések, mérések  végzése, stb – így volt ez 2019-ben is. MTT-koordinátoraink: dr. Polonkai Mária, Tóth Tamás, dr. Dávid Imre.

     - Közreműködtünk Debrecen város köznevelési tehetség- programjának megvalósításában 2007. óta, a szakmai együttműködés az elmúlt évben is folytatódott: pl. komplex tehetségkeresés gyakorlati támogatása, rendszerszerű fejlesztés.  MTT-koordinátor: dr. Balogh László.

     - Részt vettünk a közelmúlt  éveiben és segítünk jelenleg is  a Református Egyház központi tehetséggondozó programjának kidolgozásában, megvalósításában. MTT-koordinátor: Sarka Ferenc.

 

III.2.2. Kiterjedt  kapcsolatrendszerünk is bizonyítja a MTT jelentőségét a tehetséggondozásban

 A/ Óvodák, közép-és általános iskolák, felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, szakszolgálatok, állami szervek (kiemelten: EMMI) és más intézményfenntartók, önkormányzatok, egyéb civilszervezetek stb. (Legújabb:LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége)   

 

B/ Kiemelt a szerepe kapcsolatunknak a tehetséggondozó   „társszervekkel”: MATEHETSZ, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Tehetségügyi Koordinációs Fórum, Új Nemzedék Központ (új nevén: Nemzeti Tehetség Központ)

Ennek keretében:

- A korábbiaknál is nagyobb létszámban van – általunk küldött vagy más szervezetek által megválasztott – MTT-tag ezen testületekben: vezetők, elnökségi tagok, bizottságok vezetői és tagjai, a „Tehetségek Magyarországa Program” Szakmai Tanácsadó Testületének tagjai stb.

- Jelentős részt vállal a MTT tagsága anyagok, tervek, (Pl. NTP, uniós projektek, „Tehetségpontok rendszere, akkreditációja”, Tehetségsegítő Tanácsok) és kiadványok készítésében –ezek megvalósításában, konferenciák és más rendezvények szervezésében és lebonyolításában, pályázatok értékelésében stb.

Ezt az aktív közreműködést a jövőben is fent kívánjuk tartani. Bajor Péter, a MATEHETSZ  ügyvezető elnöke különös figyelmet  fordít a MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, s egyben munkánk anyagi támogatására is. Ezúton is köszönjük ezt a sokoldalú támogatást.

  C/  Határon túli kapcsolatok: Vajdaság,  Erdély, Felvidék, Kárpátalja

 2019-ben is konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon való részvétel, tapasztalatcserék és más közös programok  realizálásában működött  e kapcsolat.

 

IV. TÁJÉKOZTATÓ A MTT ANYAGI HELYZETÉRTŐL ÉS 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

       (Külön lapon!)

 V. KIEMELT FELADATOK 2020-BAN

 - A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés

-További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel

- Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben

 -  A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése

 - A szervezettség   erősítése: új tagok verbuválása, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken

 - A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, kiemelten a 2019-ben megalakult két új szekció

   (LIONS Clubok Szekciója, „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban”) lendületbe hozása

- A Szakmai Tanácsadó Testület hatékony működtetése

- A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása

- A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása

- A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források feltárása

 

Határozati javaslatok:

 

1. A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2019.  évi munkájáról.

2. A Közgyűlés fogadja el a MTT 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúságijelentést.

3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2020. évi főbb feladatok keretekéntaz V. pontban megfogalmazottakat.

 

2020. augusztus 28.                              Az Elnökség nevében: Dr. Balogh László elnök s.k.

 

 

 

Kiegészítés: a Közgyűlés a határozati javaslatokat egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

 

                                                                                                         Dr. Balogh László s.k.