Keresés


Továbbképzések

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Bevezetés
 

A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területre terjed ki.
              I. Szervezettség, taglétszám
              II. Az Elnökség és a Közgyűlés munkája
              III. A tartalmi munka főbb elemei, eredményei
              IV. Gazdasági tájékoztató
              V. A 2019. év főbb feladatai

I. Szervezettség, taglétszám
     Ahogy azt már az elmúlt évi beszámolóban jeleztük, Szénási Istvánné titkár kitartó tag-felderítő munkájának eredményeként azonosítottunk  több mint 300 szakembert, akik évek óta közreműködtek a MTT tevékenységében. A probléma az, hogy egyenetlenség tapasztalható a tagdíjfizetésben. A már 2017-ben megkezdett intenzív „ mozgósítás”  alapján  2018-ben  163 személy és intézmény fizetett tagsági díjat, ez kb. másfélszerese a 2016-os tagdíjfizetésnek, de kevesebb a 2017-ben fizetők számánál! Új tagok is jelentkeztek Társaságunkba 2018-ban: 10 fő. A tagok számát tekintve a területi megoszlás továbbra  is egyenetlen, az  új tagok szerencsére eddig kevéssé „lefedett” megyékből is érkeznek.

II. Az Elnökség és a Közgyűlés munkája
     Az Elnökség öt alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken az Alapszabályból fakadó  napirendek szerepeltek. Összesen 27 fő napirend volt az öt elnökségi ülésen. Ezek közül a következőkben csak  a legfontosabbakat emeljük ki, amelyek jelzik az Elnökség elmúlt évi munkájának bázis-elemeit. - A 2018. évi Közgyűlés előkészítése, az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő  beszámolója a 2017. év munkájáról, a MTT közhasznúsági jelentése. - A MTT 2018. szeptemberi Országos  Konferenciájának előkészítése.  - A szekciók  munkájának koordinálása, segítése az  aktuális helyzethez igazodóan. - A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, új források feltárása. - A LIONS Clubok Magyarországi Szövetségével kötendő együttműködési megállapodás. - A MTT tagsági listájának  pontosítása, tagtoborzás. - A MTT-ről szóló, új tartalmú  tájékoztató  anyagok.  - A MTT eddig használatos emblémájának megváltoztatása. - Az elektronikus belső levelezési rendszer előkészületeinek áttekintése. - A „Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése. - Tehetséggondozó intézmények, szervezetek  kiemelkedő munkájának elismerésére a  „MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés odaítélése. - Új tagok felvétele.
Az elnökségi üléseken az elmúlt  évben  15  határozatot hoztunk.  Ez félannyi sincs, mint az azt megelőző előző évben hozott határozatok száma. Ennek  fő oka:  2017-ben az új Elnökség széleskörűen elemezte a MTT munkáját, s meghozta azokat a határozatokat, amelyek szükségesek  az előrelépéshez. 2018-ban döntően a korábban meghozott határozatok végrehajtásán dolgoztunk. A határozataink nyilvánosak, a Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban.

TOVÁBBI RÉSZLETEK ITT OLVASHATÓK!