Keresés


Továbbképzések

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

                                               (ÖSSZEFOGLALÓ)

Bevezetés

 A beszámoló hagyományosan öt nagy területre terjed ki:

               - szervezettség, taglétszám,

               -  az Elnökség, Választmány munkája,

               -  a tartalmi munka főbb elemei, eredményei,

               -  gazdasági tájékoztató,

               - a következő év főbb feladatai.

 

I. Szervezettség, taglétszám

    2014 végére kb. 300 volt a taglétszámunk,  2015-ben  4 új tag lépett be a MTT-be. Az előző két évben jelentősebb volt a növekedés, több mint 20 új tag jelentkezett évenként, minden bizonnyal a jubileumi kiadványaink és konferencia hatására. Sajnos, a tagdíjfizetésben – erőfeszítéseink ellenére – továbbra is van egyenetlenség. A területi megoszlás  is egyenetlen, az élenjáró területek az aktív közreműködők létszáma  alapján most is: Hajdú-Bihar megye , Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye  és  Szabolcs-Szatmár megye.   Szerencsére új tagok más megyékből is érkeznek.

 II. Az Elnökség, Választmány munkája

    Az Elnökség két alkalommal ülésezett, mindkét alkalommal a választmányi ülést megelőzően. Ezeken az üléseken a feladatkörnek megfelelő napirendek szerepeltek: előkészítettük a választmányi üléseket, megtárgyaltuk a Választmány és Közgyűlés által ránk ruházott feladatok teljesítését, valamint megbeszéltük a Társaság aktuális ügyeinek alakulását, intézését. Az elnökségi üléseken az elmúlt egy évben 15 határozatot hoztunk. (Mind az Elnökség, mind a Választmány határozatai nyilvánosak, a Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban.)

    A Választmány  három alkalommal ülésezett - az elnökségi üléseket követően kétszer, valamint volt Egerben egy „informális” kihelyezett ülésünk. A két hivatalos ülésen a főbb napirendek a következők  voltak: - Az MTT 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentés - A Tehetség folyóirat új nyomdai megjelentetésének tapasztalatai - Tájékoztató az „Öveges-Laborok szekció” megalakításának előkészületeiről - A MTT mint szervezet és a tehetségsegítő tanácsok  együttműködésének alapkérdései - A MTT-Közgyűlés előkészítése   - Az Elnökségnek a 2014. év munkájáról szóló beszámolója  - A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása - A MTT  2015. szeptember18-19-i győri konferenciájának előkészítése

      Ezen témakörökkel kapcsolatosan a Választmány 19 határozatot hozott, ezek vezérelték munkánkat az elmúlt évben. Természetesen ezeket a témaköröket nem véletlenszerűen jelöltük ki, tevékenységünk  alapját az azt megelőző  Közgyűlésen elfogadott kiemelt feladatok  jelentették.

      Az informális, kötetlen (nem voltunk határozatképesek) egri őszi ülésen a következő napirendek szerint dolgoztunk: - Beszámoló a MTT 2015. évi győri országos konferenciájáról - Az Elnökség tagjainak beszámolói a 2014. májusi megválasztásunktól végzett tevékenységről. Az éjszakába nyúló beszélgetésen több mint húszan vettek részt a MTT vezetőségéből, s jelen volt meghívottként a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter igazgató úr, s az Arany János Program Egyesületének képviselői is: Veress Pál és Bíró Gábor igazgató urak. Így nemcsak a Társaságunkat, hanem az egész magyar tehetséggondozó munkát is érintő nagy kérdéskörök kerültek terítékre: a tanárképzés tehetséggondozásra felkészítő szerepének gyenge pontjai; a pedagógus-besorolások ellentmondásai a tehetségfejlesztő munka aspektusából; a tanulmányi versenyek rendezésének szakmai és szervezési problémái;  a posztgraduális pedagógus szakvizsgára jelentkezők létszámának jelentős  ingadozása a tehetség-specializáción; a MTT-tagság szakmai programokra mozgósításának nehézségei  az új pedagógusi munkakövetelmények kötöttségei miatt stb. Ezekkel a problémákkal a MTT vezetése folyamatosan foglalkozik, keresve az előrelépés lehetőségeit....

 
A közgyűlési beszámoló teljes szövege ide kattintva érhető el.