Keresés


Továbbképzések

A tehetséggondozás helyzete a magyar felsőoktatásban

A Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) Felsőoktatási Szekciója és a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának (KMTTK) felsőoktatási munkacsoportja műhelybeszélgetést szervezett a felsőoktatás tehetséggondozásáról, tehetségpontok és –tanácsok helyzetéről és lehetőségeiről.

A rendezvényen jelentős számú intézmény képviseltette magát.

A rendezvényre 2015. január 23-án került sor, a házigazda szerepét a BMGTE Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara vállalta.

 

A megbeszélésen szinte valamennyi felsőoktatási tehetségsegítő tanács képviseltette magát. A résztvevők Prof. Faigl Ferenc dékán köszöntőjét követően meghallgatták Kormos Dénes, a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma elnökének előadását a felsőoktatási tanácsok helyzetéről, illetve a hazai forrású pályázati lehetőségeikről.

Az előadás alapján élénk beszélgetés alakult ki részben a felsőoktatási tehetséggondozás sokszínűségéről, részben pedig a kívánatos pályázati formákról. A résztvevők megegyeztek abban, hogy folytatják a jó gyakorlatok kölcsönös megismertetését, közös cselekvési tervet fogalmaznak meg, valamint javaslatokkal segítik a Nemzeti Tehetség Program felsőoktatást érintő pályázatainak kiírását.

A tanácskozás délutáni részében Bajor Péter, a MATEHETSZ ügyvezető elnöke adott tájékoztatást a felsőoktatási tehetséggondozást érintő európai uniós programokról, pályázatokról. Az előadással kapcsolatos kérdések és észrevételek szintén felvetették egy felsőoktatási tehetségsegítő stratégia szükségességét.

A program szervezői, dr. habil Bodnár Gabriella (MTT) és dr. Kovács Zoltán (KMTTK) zárszavukban megköszönték a MTT, a BMGTE és a MATEHETSZ támogatását, kiemelték a konzultáció sikerességét és vállalták, hogy a tanácskozást félévente megszervezik.