Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2011./3.

A Magyar Tehetséggondozó  Társaság  Elnöksége és Választmánya júniusban ülést tartott. Több fontos napirend került megtárgyalásra, a középpontban a szeptemberi MTT-Konferencia és -Közgyűlés előkészítése állt. Elsőként  a Konferencia rendezését vállaló  ózdi Vasvár Úti Általános Iskola mutatkozott be Hák Sándor igazgató úr vezetésével: ismertették a  részletes programtervet, amelyet az Elnökség és  Választmány jóváhagyott. 

Bővebben: Aktuális 2011./3.

Aktuális 2011./2.

   Az elmúlt hetek eseményeiből kiemelkedik két nagyjelentőségű konferencia. Az egyiket az Uniós Elnökségi Programunk keretében a Nemzeti Tehetség Program részeként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Géniusz  Program közösen szervezte április 7-9-ig a Budai  Várban. A program során jeles hazai és külföldi szakemberek, tudósok, szakpolitikusok - közöttük  dr. Hoffmann Rózsa  oktatásért felelős államtitkár, dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, F.J. Mönks dr., az ECHA örökös elnöke,  Joan Freeman dr., a Middlesex Egyetem kutatója, F. Gagné dr., kanadai professzor, Leo Pahkin dr., a Finn Nemzeti Oktatási Tanács tagja, dr. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke -   tartottak előadásokat. 

Bővebben: Aktuális 2011./2.

Aktuális 2010./4.

    Szakmai jelentősége miatt első helyen kell említeni, hogy megjelent az új közoktatási törvény vitaanyaga, s benne külön fejezet foglalkozik a tehetséggondozással. Olyan alapelvek fogalmazódnak meg ebben, amelyekért  a Magyar Tehetséggondozó Társaság megalapítása óta (1989.) szakmai küzdelmet folytat - eleddig átütő eredmények nélkül, néhányat itt is kiemelünk. „A nemzet elemi érdeke, hogy képességeiknek megfelelő fejlesztő képzést kapjanak ... a tehetséges gyerekek...”  „A közoktatási törvény feladata a képességek kibontakoztatása, a tehetséges tanulók  felismerése, nyilvántartása, egyéni nyomon követése, a tehetségek gondozása és fejlesztése, élve az intézményi és intézményen kívüli együttműködések lehetőségeivel.”  „A tehetséggondozás a pedagógusok kötelező feladata, amelyet intézményenként szakképzett tehetség-koordináló pedagógus irányít, segít és ellenőriz.”  E rövid kiemelések is jelzik, hogy végre Magyarországon is - szakmai jelentőségével összhangban - kiemelt helyre kerül a közoktatásban rendszerszemléletű  tehetséggondozás, a szakképzett tehetségfejlesztő pedagógus vezető szerepet kap ebben a rendszerben, s kötelező lesz az érdemi tehetséggondozás minden közoktatási intézményben, nem lehet pótcselekvésekkel  helyettesíteni ezt a hallatlanul fontos feladatot. Nagy várakozással tekintünk az új közoktatási törvény életbe lépése elé!
   A közelmúltban két országos hatósugarú konferencia zajlott le a MTT közreműködésével. Az ECHA-Diplomások Műhelyét november 26-27-én rendeztük Törökszentmiklóson, a Bercsényi Miklós Gimnáziumban. A konferencián egyrészt  hazai vezető szakemberek tartottak előadást (dr. Czeizel Endre,  Gajda Attila, Horváth Mariann, dr.  Balogh László) aktuális témakörökről. Másrészt  a házigazda Gimnázium sokszínű tehetséggondozó gyakorlatáról kaptunk áttekintést Tóth Tibor igazgató  és munkatársai előadásaiban. A program színesítéseként bemutatkoztak az Iskola tehetséges diákjai is a nagysikerű rendezvényen. December 3-án és  4-én  Nyíregyházán került megrendezésre egy nagyívű országos művészeti  tehetséggondozó konferencia a Fiatal Tehetségekért Alapítvány - mint házigazda, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és  a Magyar Tehetséggondozó  Társaság közreműködésével. A gazdag programban ismert szakemberek ( Mönks  Professzor,  Czeizel Professzor, Bajor Péter,  dr. Polonkai Mária, Turmezeyné dr. Heller Erika, dr. Balogh László) tartottak előadást, mellettük több mint tíz intézményvezető  számolt be művészeti tehetséggondozó programjukról, s nagyszámú fiatal zenei tehetség kápráztatta el a konferencia nagyszámú résztvevőjét. Mindkét konferencia bizonyította,  hogy szisztematikus fejlesztő munkával sok tehetséges gyereket lehet felfedezni és hatékonyan fejleszteni. Ezúton is köszönetet mondunk mindkét rendezvény fő szervezőjének , Tóth Tibor igazgató úrnak és dr.  Szilágyiné  Pálkövi Mária művészetoktatási szakértőnek a hallatlanul sikeres konferenciák megszervezéséért, lebonyolításáért.


Debrecen, 2010. december 5.                                         Dr. Balogh László
                                                                                       MTT-elnök

Aktuális 2011./1.

   A Magyar Tehetséggondozó  Társaság Elnöksége és Választmánya 2011. február 16-án ülést tartott. Megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Ugyancsak napirendre tűzte a két testület  a MTT gazdálkodásának (2008-tól 2010-ig) ellenőrzéséről szóló beszámolót -  erre a 2010. szeptemberi közgyűlés határozata kötelezett bennünket.  A Felügyelő Bizottság  külső szakértő bevonásával tüzetesen átvizsgálta a Társaság utóbbi három évben végzett gazdálkodási tevékenységét, s írásos jelentésben foglalta össze a véleményt.

Bővebben: Aktuális 2011./1.

Aktuális 2010./3.

és a tanulók műsora bizonyították a komplex tehetségfejlesztő tevékenység  magas színvonalát. A két nap során hiteles képet kaptunk az Iskola tehetséggondozó programjának minden szempontból korszerű voltáról. Az is egyértelmű , hogy az Intézmény vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre. Mindezek alapján  az az általános vélemény alakult ki a  az ország minden részéből érkezett szakemberekben, s Mönks Professzorban , a European Council for High  Ability  elnökében is, hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve is szakszerű tehetséggondozó munka folyik a Csanád Vezér Általános Iskolában, s azt Mezőkovácsháza Önkormányzata is jelentősen támogatja - mind szakmailag, mind anyagilag. Az eddigi eredményekhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk.

Bővebben: Aktuális 2010./3.