Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2012./4.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége és Választmánya 2012. szeptember 21-én Sárospatakon tartott ülést, a Közgyűlést megelőzően.  A Választmány elfogadta az Elnökség Közgyűlésre készített beszámolóját az elmúlt évi munkáról, s támogatta az Alapszabály módosítására tett javaslatokat, összhangban az új (LXXV/2011.) ”Civiltörvénnyel”. Ennek alapján tartottuk meg a MTT szokásos évi Közgyűlését, amelynek összefoglalóját (Elnökségi beszámoló, közgyűlési határozatok)  a Tehetség újság 2012./4. számában és a www.mateh.hu   honlapunkon olvashatják.

Bővebben: Aktuális 2012./4.

Aktuális 2012./3.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége és Választmánya 2012. június 20-án ülésezett. Több fontos napirend került terítékre.  1. Sarka Ferenc Alelnök Úr beszámolt az általa vezetett, a MTT alakulásának 25 éves jubileumát előkészítő bizottság eddigi tevékenységéről. Korábban már választmányi döntés született arról, hogy Debrecenben kerül megrendezésre a jubileumi konferencia 2014 szeptemberében.

Bővebben: Aktuális 2012./3.

Aktuális 2012./1.

Az elmúlt két hónap nem volt mozgalmas a Társaság életében, az  év végi ünnepekhez kapcsolódó  csendet a Fiatal Tehetségekért Alapítvány Regionális Tehetségpont és a Magyar Tehetséggondozó Társaság által közösen szervezett konferencia törte meg január  13-án Nyíregyházán. A konferencia programjában szerepelt egyrészt áttekintés az országos tehetséggondozási helyzetről, másrészt az Alapítvány által létrehozott Regionális Tehetségtanács további  működésének tennivalói kerültek napirendre. 

Bővebben: Aktuális 2012./1.

Aktuális 2012./2.

Az elmúlt időszak legnagyobb jelentőségű rendezvénye  a nyolcvan éves Mönks Professzort,  az ECHA örökös elnökét köszöntő konferencia volt, amelyet április 27-28-án Tokajban,  a MTT Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem, a Nemzeti Tehetségpont és   a Tokaji Ferenc Gimnázium  által közösen szervezett ECHA-Diplomások Műhelye keretében rendeztünk.

Bővebben: Aktuális 2012./2.

Aktuális 2011./4.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság szeptember 23-24-én Ózdon tartotta 2011. évi Konferenciáját és Közgyűlését. A rendezvény nagysikerű volt,  s ebben a magas színvonalú előadások mellett meghatározó szerepet játszott, hogy ekkor került átadásra a Térségi Tehetséggondozó Központ, amely közel 300 millió forint  beruházással készült el. Az országban egyedülálló ilyen típusú Központ igen gazdag szakmai tartalommal kezdte el tehetségfejlesztő  tevékenységét a körzetben. Gratulálunk ehhez a város és  a Központot irányító Vasvár Úti Általános  Iskola vezetésének.

Bővebben: Aktuális 2011./4.