Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2014./2.

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság    Elnöksége és Választmánya ülést tartott 2014. március 12-én - ugyanazon napirendi pontokat tárgyalva.  Ezek között kiemelkedő  volt „A MTT gazdálkodása és ügyiratkezelése (a 2012. és 2013. években) külső ellenőrzésének  tapasztalatai”.  Tóth Tamás, a  Felügyelő Bizottság  elnöke írásos előterjesztésében a Választmány elé tárta, hogy a külső szakértő mindent rendben levőnek talált ezeken a területen. Az előterjesztést a Választmány egyhangúlag fogadta el. Ugyancsak fontos napirend volt a MTT 2013. évi  részletes gazdálkodási beszámolója Szénási Istvánné titkár előterjesztésében, a Választmány ezt is egyhangúlag fogadta el. Immár második éve folyamatosan napirendre kerül ezeken a vezetői üléseken  a szeptemberi jubileumi konferencia aktuális szervezési tennivalóinak áttekintése, Sarka Ferencnek, a Szervezőbizottság elnökének előterjesztésében.

Bővebben: Aktuális 2014./2.

Aktuális 2014./1.

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége és Választmánya 2013. november végén tartott ülést. Ezeken a megbeszéléseken két fő napirend szerepelt. Egyrészt a  MTT megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő debreceni konferencia (2014. szeptember) szekcióüléseinek részletes tematikáját tekintettük át, másrészt beszámolót hallgattunk meg a MTT által megvalósított sikeres NTP-pályázatokról.  Az első napirend kapcsán örömmel állapította meg a vezetőség, hogy a MTT működő szekciói közül csaknem mindegyik  gazdag programtervet készített az ünnepi konferenciára. Ezek alapján előzetesen megállapítható, hogy a Társaság szakmai munkájának gerincét jelentő szekciók - több esetben évtizedekre visszanyúló - tevékenységéről  hallatlanul sokszínű kép tárulkozik majd a konferencia résztvevői elé, szakmai vitákra is lehetőséget kínálva a jubileumi konferencia szekcióülésein.

Bővebben: Aktuális 2014./1.

Aktuális 2013./2.

   Az elmúlt  tavaszi hónapok tevékenységének középpontjában a MTT szekcióinak szakmai konferenciái álltak, összesen öt konferencia megrendezésére került sor. A sort a Nyugat-Magyarországi Szekció kezdte március 21-én, társrendezésben több intézménnyel szervezték meg „A tehetséggondozás aktuális kérdései”  Győri tehetségnap-konferenciát. Amint a cím is jelzi, a legaktuálisabb európai és hazai kérdéskörök kerültek napirendre: Csermely Péter, az ECHA elnöke az európai tehetséggondozás hálózatépítő törekvéseiről szólt, Bajor Péter és Balogh László a hazai erősségekről és gyenge pontokról, valamint a fejlődési lehetőségekről tartott előadást. Az Óvodai Szekció március 28-án tartotta rendezvényét Debrecenben: a Víz Világnapja alkalmából rajpályázati eredményhirdetés adta a keretet a szakmai gondolatcseréhez.

Bővebben: Aktuális 2013./2.

Aktuális 2013./4.

    Az elmúlt időszak kiemelkedő eseménye volt a Magyar Tehetséggondozó Társaság rendes évi nagy Konferenciája és Közgyűlése, amelyet a pécsi Apáczai Nevelési Központtal közös szervezésben  bonyolítottunk le Pécsett, szeptember 20-21-én. Az első napon jeles előadóktól hallottunk aktuális témakörökben kiváló előadásokat. F.J. Mönks Professzor, az ECHA örökös elnöke „Hagyományok és új tendenciák a világ tehetséggondozásában”, Bajor Péter, a MATEHETSZ elnöke „A tehetséghidak program eddigi eredményei, további pályázati lehetőségek” ,Kormos Dénes, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Tanács tagja „A tehetségsegítő tanácsok működésének tapasztalatai”, dr. Pais Ella Regina főiskolai tanár, pszichológus „Sikerkódolás a Z generáció tehetséggondozásában”  címmel tartottak nagy érdeklődéssel fogadott előadásokat.

Bővebben: Aktuális 2013./4.

Aktuális 2013./1.

      A MTT Elnöksége és Választmánya február 20-án ülést tartott. Az értekezleteken több fontos téma került terítékre. Ezek közül első helyen kell említeni a MTT 2012. évi gazdálkodásáról szóló összegző beszámolót, amelyet Szénási Istvánné titkár terjesztett elő. A beszámolót, amely kiegyensúlyozott és szakszerű gazdálkodást tükrözött,  véleményezte a Felügyelő Bizottság Tóth Tamás elnök szóbeli előterjesztésében, aki javasolta annak elfogadását. Mind az Elnökség, mind a Választmány egyhangúlag döntött az elfogadásról.  Második napirendi pontként mindkét vezető testület áttekintette a MTT 25 éves jubileumával kapcsolatos tennivalókat a következő hónapokban. Sarka Ferenc alelnök, az előkészítő bizottság közös munkájának eredményeként tíz pontban foglalta össze az aktuális feladatokat, ezekkel mindkét fórum egyhangúlag egyetértett.

Bővebben: Aktuális 2013./1.