Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2012./1.

Az elmúlt két hónap nem volt mozgalmas a Társaság életében, az  év végi ünnepekhez kapcsolódó  csendet a Fiatal Tehetségekért Alapítvány Regionális Tehetségpont és a Magyar Tehetséggondozó Társaság által közösen szervezett konferencia törte meg január  13-án Nyíregyházán. A konferencia programjában szerepelt egyrészt áttekintés az országos tehetséggondozási helyzetről, másrészt az Alapítvány által létrehozott Regionális Tehetségtanács további  működésének tennivalói kerültek napirendre. 

Az előző kérdéskörben Bajor Péter, a Nemzeti tehetségpont igazgatója és  Balogh László, a MTT elnöke tartott tájékoztató előadást. A második nagyobb témakörben dr.  Szilágyiné Pálkövi Mária, a Tehetségtanács elnöke, dr. Berkes József és dr. Révész György pécsi professzorok, dr. Duffek Mihály, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánja, valamint további oktatási intézmények és alapítványok vezetői fejtették ki gondolataikat. A nagysikerű konferenciáról a közel száz résztvevő tehetséggondozó szakember  jelentős munícióval térhetett vissza munkahelyére a közeljövő feladataira készülve.
   A következő nagyjelentőségű konferencia a MTT programjában az április 27-28-án Tokajban,  a MTT Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem és   a Tokaji Ferenc Gimnázium  által közösen szervezendő ECHA-Diplomások Műhelye lesz. Ennek középpontjában a nyolcvan éves Mönks professzornak,  az ECHA örökös elnökének köszöntése áll. Ezen túlmenően jeles előadók: dr. Csermely Péter  professzor, dr. Czeizel Endre professzor, Bajor Péter, a Nemzeti Tehetségpont igazgatója, dr.  Polonkai Mária,  a MTT alelnöke, Majer János polgármester  úr,  valamint dr. Dankóné  Patkó    Kornélia igazgató asszony a hazai és a térségi tehetséggondozás  aktuális helyzetéről, feladatairól, kutatási problémáiról, perspektíváiról  ad áttekintést. A konferencia második napján  műhelymunka keretében ismerhetik meg a szakemberek a Tokaji Ferenci Gimnázium  hosszú évek óta sikeres tehetséggondozó munkájának titkait. A Konferencia részletes  programja és a jelentkezési lap március közepétől elérhető  a MTT honlapján: www. mateh.hu.
   A közeljövőben  (február 22.) a MTT Elnöksége és Választmánya is ülésezik.  A tervezett napirendek között szerepel: a MTT elmúlt évi gazdálkodási beszámolójának  megvitatása, a MTT közeledő 25 éves jubileumára  (2014.) való  felkészülés tennivalói, valamint a további feladatok megbeszélése a MTT honlapjának szakmai és  formai  megújításában.
      Amint azt már korábban is jeleztük, a tehetséggondozás  anyagi támogatásához a közeli időszakban újból több pályázati forrásból is  hozzájuthatunk. Egyrészt folytatódik közelesen a TÁMOP 3.4.3. és  3.4.4./B program pályázati kiírása, másrészt kormányhatározatban rögzítették a „Tehetséghidak” program kb.  kétmilliárd forintos támogatását - ennek szakmai kidolgozása is folyamatban van, harmadrészt milliárdos nagyságrendű anyagi eszközök állnak rendelkezésre az OFI-Wekerle (korábbi OKA) pályázati kiírásokhoz a tehetség-témakörben. Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen figyeljék  a www.geniuszportal.hu honlapot, ott folyamatos híradás lesz ezekről a pályázati lehetőségekről.
   Ezúton is gratulálunk  Bohdaneczky Lászlóné dr-nak, a Magyar Tehetséggondozó  Társaság ügyvivőjének, akit a közelmúltban Rácz Tanár Úr Díjjal tüntettek ki. Tehetséggondozó munkájához további sikereket kívánunk!


Debrecen,  2012. február 3.                                               Dr. Balogh László
                                                                                         MTT-elnök