Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2012./3.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége és Választmánya 2012. június 20-án ülésezett. Több fontos napirend került terítékre.  1. Sarka Ferenc Alelnök Úr beszámolt az általa vezetett, a MTT alakulásának 25 éves jubileumát előkészítő bizottság eddigi tevékenységéről. Korábban már választmányi döntés született arról, hogy Debrecenben kerül megrendezésre a jubileumi konferencia 2014 szeptemberében.

Ezen az ülésen az ünneplés keretei körvonalazódtak: egyrészt a jubileumi konferencia programjának főbb elemeit fogadta el a Választmány, másrészt arról is döntés született, hogy két kiadvány megjelentetésével emlékezünk az elmúlt 25 évre: a „Tehetség almanach II.” kötetével, illetve a Tehetség újság jubileumi számával. Ezek előkészítésére Százdi Antal felelős szerkesztő vezetésével  szerkesztő bizottságot kért fel a Választmány. Az előkészületekről a megújuló honlapunkon külön rovatban folyamatos tájékoztatást adunk az őszi hónapoktól.  2. Az Elnökség és a Választmány Szénási Istvánné MTT- Titkár  előadásában áttekintette, hogy milyen feladataink vannak az új egyesülési jogokat szabályozó törvénnyel  (LXXV/2011.) kapcsolatban. Egyben  megbíztuk Titkár Asszonyt, hogy a szeptemberi Közgyűlésünkre készítse elő jogász közreműködésével a  MTT Alapszabályának szükséges korrekcióit. 3. Megtárgyalták és jóváhagyták a vezető fórumok a MTT szeptemberi rendes évi Közgyűléséhez kapcsolódó konferencia programját, amelyet Dusicza Erika Igazgatóhelyettes Asszony terjesztett elő. A rendezvény házigazdája az Árpád Vezér Gimnázium lesz Sárospatakon (szeptember 21-22.), s a program hagyományosan két fő részből áll. Péntek délután  köszöntésekkel kezdődik a program: Tóth Tamás Igazgató Úr, Demeter Ervin, a BAZ-Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, Aros János Sárospatak Város Polgármestere szól a megnyitó programban, majd  a meghívott előadók következnek: Mönks Professzor, Czeizel professzor, Bajor Péter, Bucsi Szabó Zsolt, dr. Polonkai Mária, dr. Dávid Imre tesznek eleget felkérésünknek előadás tartásával - a tehetséggondozás külföldi és hazai aktuális témaköreiről. Szombaton, a második nagyobb részben Tóth Tamás Igazgató Úr felvezető előadása után az Árpád Vezér Gimnázium tehetséggondozó programjába nyerhetünk betekintést - műhelymunkák formájában, s előadást tart Lipécz Ádám, a  BME II. éves hallgatója, az Iskola volt diákja, bemutatva, hogyan tudja hasznosítani  az Árpád Vezérben eltöltött évek során megszerzett tudást. Külön csemegeként tájékozódhatunk a Comenius Főiskolai Kar tehetséggondozásának speciális formáiról. Itt hívjuk fel a tagság figyelmét, hogy személyre szóló nyomtatott meghívót (költségmegtakarítás céljából) nem küldünk postán, kérjük, hogy a MTT-Honlapon (www.mateh.hu) augusztus közepétől letölthető meghívó és jelentkezési lap segítségével regisztráljanak a konferenciára és rendes évi Közgyűlésünkre. 3. A Választmány döntött a MTT „Tehetségekért” Díj 2012. évi kitüntetettjeiről, négy fő veheti át a Díjat a szeptemberi konferencián. Ugyanitt kerülnek átadásra a Debreceni Egyetemen végzett tehetség-szakvizsgás hallgatók ECHA-Diplomái - a Nijmegeni Radboud Egyetemmel való együttműködésnek köszönhetően.
    Fontos felhívás: várhatóan szeptember-októberben kerülnek kiírásra a MATEHETSZ által kidolgozott „Tehetséghidak Program” pályázati lehetőségei (részletek: www.geniuszportal.hu), kérjük a tehetségpontokat, iskolákat, ragadják meg ezt a lehetőséget is tehetséggondozó programjuk továbbfejlesztéséhez.

Debrecen, 2012. július 23.                                              Dr. Balogh László
                                                                                      MTT-elnök