Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2012./4.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége és Választmánya 2012. szeptember 21-én Sárospatakon tartott ülést, a Közgyűlést megelőzően.  A Választmány elfogadta az Elnökség Közgyűlésre készített beszámolóját az elmúlt évi munkáról, s támogatta az Alapszabály módosítására tett javaslatokat, összhangban az új (LXXV/2011.) ”Civiltörvénnyel”. Ennek alapján tartottuk meg a MTT szokásos évi Közgyűlését, amelynek összefoglalóját (Elnökségi beszámoló, közgyűlési határozatok)  a Tehetség újság 2012./4. számában és a www.mateh.hu   honlapunkon olvashatják.

A Közgyűléshez kapcsolódóan magas színvonalú kétnapos konferenciát szervezett a házigazda Árpád Vezér Gimnázium. A részletekről a Konferencia-beszámolóban (a Tehetség újság 2012./4. számában és a www.mateh.hu   honlapon) olvashatnak, az alábbiakban a a személyes közreműködésért köszönetünket  is kifejezve, felsoroljuk a jeles előadók neveit. Péntek délután  köszöntésekkel kezdődött a program: Tóth Tamás Igazgató Úr, Demeter Ervin, a BAZ-Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, Aros János Sárospatak Város Polgármestere szólt a megnyitó programban, majd  a meghívott előadók következtek: Mönks Professzor, Czeizel professzor, Bajor Péter, Bucsi Szabó Zsolt, dr. Polonkai Mária, dr. Dávid Imre tartottak előadást - a tehetséggondozás külföldi és hazai aktuális témaköreiről. Szombaton, a második nagyobb részben Tóth Tamás Igazgató Úr felvezető előadása után az Árpád Vezér Gimnázium tehetséggondozó programjába nyerhettünk betekintést - érdekfeszítő műhelymunkák formájában, s előadást tartott Lipécz Ádám, a  BME II. éves hallgatója, az Iskola volt diákja, bemutatva, hogyan tudta hasznosítani  az Árpád Vezérben eltöltött évek során megszerzett tudást. Külön csemegeként tájékozódhatunk a Comenius Főiskolai Kar tehetséggondozásának speciális formáiról. A gazdag program során sok értékes információt kaptunk Sárospatak város tehetséggondozásának múltjáról és jelenéről is. Az  is egyértelmű,  hogy a Város  vezetése nagy erőfeszítéseket tesz a tehetséggondozás korszerű formáinak elterjesztése érdekében az oktatásban.  A látottak, hallottak alapján  az az általános vélemény alakult ki az ország minden részéből  résztvevő  szakemberekben (több mint 200 fő volt jelen!) és Mönks Professzorban , a European Council for High Ability örökös elnökében is, hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve is magas színvonalú tehetségfejlesztés folyik az Árpád Vezér Gimnáziumban és Kollégiumban, s ez a szemléletmód egyre inkább áthatja a többi  iskola pedagógiai munkáját is. Példaszerű az az együttműködés is, amely Sárospatakon kialakulóban van a tehetséggondozás terén az iskolák között. A Konferencia és Közgyűlés megrendezéséért, sikeres lebonyolításáért minden közreműködőnek, kiemelten Sárospatak Önkormányzatának, Polgármester Úrnak, az Árpád Vezér Gimnázium Vezetésének és Tantestületének ezúton is köszönetet mondunk
Ezúton hívjuk fel ismételten a MTT-tagság figyelmét, hogy rendezvényeinkre, programjainkra személyre szóló, külön postán küldött meghívót - takarékossági okokból - a jövőben nem  juttatunk el senkihez. Ezekről folyamatosan tájékoztatást adunk  az új formában, az eddiginél gazdagabb tartalmi struktúrában megjelenő - várhatóan 2013. januártól -  honlapunkon (www.mateh.hu), kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjanak ezen.

 2012. november 6.                                                         Dr. Balogh László,  MTT-elnök