Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2013./1.

      A MTT Elnöksége és Választmánya február 20-án ülést tartott. Az értekezleteken több fontos téma került terítékre. Ezek közül első helyen kell említeni a MTT 2012. évi gazdálkodásáról szóló összegző beszámolót, amelyet Szénási Istvánné titkár terjesztett elő. A beszámolót, amely kiegyensúlyozott és szakszerű gazdálkodást tükrözött,  véleményezte a Felügyelő Bizottság Tóth Tamás elnök szóbeli előterjesztésében, aki javasolta annak elfogadását. Mind az Elnökség, mind a Választmány egyhangúlag döntött az elfogadásról.  Második napirendi pontként mindkét vezető testület áttekintette a MTT 25 éves jubileumával kapcsolatos tennivalókat a következő hónapokban. Sarka Ferenc alelnök, az előkészítő bizottság közös munkájának eredményeként tíz pontban foglalta össze az aktuális feladatokat, ezekkel mindkét fórum egyhangúlag egyetértett.

A felkészülés aktuális hírei, eddigi eredményei Honlapunk (www.mateh.hu) megfelelő rovatában olvashatók. Harmadik napirendi pontként a formailag és struktúrájában is megújult MTT-Honlap tartalmi továbbfejlesztése, a működés szabályozása került megtárgyalásra, Balogh László előterjesztésében.   A kérdéskör kiindulási pontja az volt, hogy  a formai megújuláshoz kapcsolódnia kell a tartalmi megújulásnak is. Mindkét testületben az az álláspont alakult ki, hogy első lépésként két területen szükséges és lehetséges jelentős fejlesztés , ezek a következők. Már a 2012. szeptemberi sárospataki Közgyűlésen a tartalmi fejlesztés  központi elemeként került elfogadásra a szekciók munkájáról való tájékoztatás rendszeressé tétele műhelybeszámolók, jó gyakorlati példák bemutatása formájában. Ezek keretében hiánypótló tartalmi kapaszkodókat tudunk nyújtani az adott szakterületen dolgozó tehetséggondozó szakemberek számára. A másik fő fejlesztési irány az előterjesztésben fogalmazódott meg először, ennek lényege a következő. Magyarországon intenzív kutatások indultak a rendszerváltással egyidőben a tehetség-témakörben, ezek azonban  azóta is csak véletlenszerűen hozzáférhetőek, így gyakorlati értékük sem hasznosul kellően munkánkban. Szükség van ezek összegyűjtésére, tematikus rendszerezésére, az elérhetőség biztosítására ahhoz, hogy a tehetséggondozással foglalkozó egyre nagyobb számú hazai szakembergárda tájékozódni tudjon ezekről a kutatásokról, valamint a gyakorlati tehetségfejlesztő munkát végzők hasznosítani tudják  ezeket  tevékenységükben. A Magyar Tehetséggondozó Társaság  szakembergárdája - kutatók és gyakorló tehetségfejlesztők - kezdetektől fogva vezető szerepet tölt be e kutatásokban, ez biztosítja a szakmai garanciát e  feladat színvonalas elvégzéséhez. Az egyhangúlag elfogadott terv szerint egyrészt elkészítjük a rendszerváltás kezdeti éveitől (kb. nyolcvanas évek közepe)  a tehetséggondozással foglalkozó hazai tanulmányok, szakírások bibliográfiáját, szakmailag strukturált formában, másrészt ezekből válogatva elektronikus könyvtárat is létrehozunk  a MTT Honlapján. E nagyívű munka elvégzésének ütemezése: a gyűjtőmunka elvégzése: 2013. szeptember 30.;  az összegyűjtött bibliográfiai anyag szelektálása, feldolgozása, rendszerezése: 2013. december  15.; az elektronikus könyvtár anyagának összeállítása, a szükséges szerzői jogi nyilatkozatok  beszerzése, a könyvtár honlapon történő megnyitása: 2014. június 1.  A Választmány megbízta az Elnökséget e munkálatok elvégzésének koordinálásával. A nemzet tehetségfejlesztése szempontjából is kiemelkedő faladatot csak összefogással tudja megoldani a MTT,  személyesen fogjuk kérni  tagjaink közreműködését, bízva az együttes munka sikerében.

   Végezetül két fontos konferencia időpontja is meghatározásra került: az ECHA-Diplomások Műhelyének következő konferenciája Törökszentmiklóson, a Bethlen Gábor Református  Iskolában  kerül megrendezésre 2013. május 10-11-én, ünnepelve az Intézmény 25 éve működő komplex tehetségfejlesztő programját. A részletes program és a jelentkezési lap rövidesen megtalálható lesz a Honlapunkon. Kérem a tagságot és az érdeklődőket, hogy ezt használják fel a tájékozódáshoz, postán nem küldünk meghívót! A másik nagy konferenciánk, a MTT szokásos évi Közgyűlésével egybekötve, Pécsett lesz, 2013. szeptember 20-21-én. 

 Debrecen, 2013. február 27.                                       Dr. Balogh László elnök