Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2013./2.

   Az elmúlt  tavaszi hónapok tevékenységének középpontjában a MTT szekcióinak szakmai konferenciái álltak, összesen öt konferencia megrendezésére került sor. A sort a Nyugat-Magyarországi Szekció kezdte március 21-én, társrendezésben több intézménnyel szervezték meg „A tehetséggondozás aktuális kérdései”  Győri tehetségnap-konferenciát. Amint a cím is jelzi, a legaktuálisabb európai és hazai kérdéskörök kerültek napirendre: Csermely Péter, az ECHA elnöke az európai tehetséggondozás hálózatépítő törekvéseiről szólt, Bajor Péter és Balogh László a hazai erősségekről és gyenge pontokról, valamint a fejlődési lehetőségekről tartott előadást. Az Óvodai Szekció március 28-án tartotta rendezvényét Debrecenben: a Víz Világnapja alkalmából rajpályázati eredményhirdetés adta a keretet a szakmai gondolatcseréhez.

A Tanító Szekció április 12-én rendezett  konferenciát a Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolájában: a középpontban a „felülteljesítő tehetségesek” problémája állt, valamint hatékony , a gyakorlatban jól bevált képességfejlesztő módszereket mutattak be. A Kelet-Magyarországi Szekció,  társrendezésben a Fiatal Tehetségekért Alapítvánnyal és a Konszonancia Regionális Zenei Tehetségsegítő Tanáccsal, május 8-án Nyíregyházán tartott regionális konferenciát, ahol kiemelten a Tehetséghidak szakmai kérdései kerültek terítékre: a gondolatébresztő előadásokat Bajor Péter, Kormos Dénes, dr. Polonkai Mária, Turmezeyné dr. Heller  Erika és Balogh László tartotta. A konferencia magas szintű művészi élményt is jelentett a résztvevőknek: a régió kiemelkedő zenei tehetségei adtak nagysikerű hangversenyt. Ugyancsak a Kelet-Magyarországi Szekció társrendezésében - a Bethlen Gábor Református Általános Iskolával, a Törökszentmiklósi Református Egyházközséggel, valamint a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékével - került sorra május 10-11-én  „A tehetséggondozás 25 éve” emlékkonferencia Törökszentmiklóson. Az aktualitást az adta, hogy 25 évvel ezelőtt indult a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Általános Iskolában a korszerű pszichológiai és pedagógiai alapokra épülő, első magyar általános iskolai „komplex tehetségfejlesztő program”. A konferencia jelentőségét mutatja, hogy a programot dr. Juhász Enikő, Törökszentmiklós polgármestere és Szabó József elnök-lelkész nyitotta meg a  Református Templomban. A 25 év szakmai fejlődését és értékelését áttekintő kétnapos konferencián megjelent Mönks professzor, az ECHA örökös elnöke, aki európai összevetésben elemezte az elért eredményeket. Kiemelte, hogy az itteni  tartalmi és módszertani fejlesztések Európa-szerte elterjedtek, s hozzájárultak a tehetséggondozás szakmai színvonalának emeléséhez. Ugyancsak elemző és egyben visszatekintő előadást tartott Nagy Kálmán címzetes igazgató, Virágné Katona Zsuzsnna jelenlegi igazgató, Répási Éva igazgatóhelyettes, Banáné Szőke Ilona és Sósné Kádár Marianna modulfelelősök, valamint dr. Polonkai Mária, dr. Dávid Imre, Bajor Péter és Balogh László. A magas színvonalú szakmai programra, amelyen közel százötvenen vettek részt, Czeizel Endre Professzor előadása tette rá a koronát „Mit ér a tehetség, ha magyar” című nagysikerű előadásával. A 25 év szakmai munkájának részletes elemzése megtalálható az iskola honlapján, s a következő hónapokban a MTT-honlapra  is teszünk fel értékelő elemzéseket, s jelentetünk meg anyagot a most induló Talentum folyóiratban.

2013. május 20.                                                             Dr. Balogh László
                                                                                       MTT elnök