Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2014./2.

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság    Elnöksége és Választmánya ülést tartott 2014. március 12-én - ugyanazon napirendi pontokat tárgyalva.  Ezek között kiemelkedő  volt „A MTT gazdálkodása és ügyiratkezelése (a 2012. és 2013. években) külső ellenőrzésének  tapasztalatai”.  Tóth Tamás, a  Felügyelő Bizottság  elnöke írásos előterjesztésében a Választmány elé tárta, hogy a külső szakértő mindent rendben levőnek talált ezeken a területen. Az előterjesztést a Választmány egyhangúlag fogadta el. Ugyancsak fontos napirend volt a MTT 2013. évi  részletes gazdálkodási beszámolója Szénási Istvánné titkár előterjesztésében, a Választmány ezt is egyhangúlag fogadta el. Immár második éve folyamatosan napirendre kerül ezeken a vezetői üléseken  a szeptemberi jubileumi konferencia aktuális szervezési tennivalóinak áttekintése, Sarka Ferencnek, a Szervezőbizottság elnökének előterjesztésében.

 

Ezen belül most fontos kérdésként szerepeltek a következők: a Tehetség Almanach II. kiadásának helyzete, a jubileumi konferencia programja, különös tekintettel a szekció-ülések tervezetére. Véglegessé vált a Debrecenben tartandó konferencia időpontja , amelyhez kapcsolódóan Közgyűlést is szervezünk, időpontja: 2014. szeptember 19-20. A konferencia végleges programja előreláthatólag június végére készül el, azt követően kerül fel a MTT-Honlapra a jelentkezési lappal együtt.  Kérjük a tagságot, attól kezdve figyeljék a Honlapot, s minél nagyobb számban jelentkezzenek az ünnepi rendezvényre.  Mivel a szeptemberi Közgyűlésen tisztújítás is következik, ezért a Választmány Jelölő Bizottságot állított fel az előkészületek elvégzésére. A Bizottság összetétele a területi elveket figyelembe véve: Gönczi Sándor elnökletével dr. Bodnár Gabriella, dr. Borosné Jakab Edit és Kőrösi Tibor végzik a választás előkészítését.
    Amint arról részletes beszámolót olvashatnak a MTT-Honlapon és a Tehetség folyóirat 2014./2. számában, sikeres konferenciát, szakmai vitafórumot tartottunk 2014. március 28-29-én Tiszavasváriban. A Tiszavasvári Általános Iskola, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, és a Debreceni Egyetem Pedagógiai – Pszichológiai Tanszéke által közösen szervezett „ECHA - Diplomások Műhelye” Kelet-Magyarországi Tehetségfejlesztő Konferencia címen került megrendezésre. A kétnapos rendezvénynek összesen 300 meghívott vendég lehetett aktív résztvevője.
     A Magyar Tehetséggondozó Társaság Közgyűlést tart, amelyre tisztelettel hívja tagjait ezúton is. Időpont: 2014. május 21. (szerda), 16 órai kezdettel. Helyszín:  XI. KERÜLETI PEDAGÓGIAI INTÉZET, BUDAPEST, XI. Erőmű u. 4. Napirend: A MTT közhasznúsági társaság iránti kérelmének megtárgyalása. Előzmény: rendelet írja elő, hogy minden közhasznúsági besorolással bíró szervezetnek 2014. május 31-ig újból kérvényeznie kell e minősítést. A meghívó olvasható a MTT-Honlapon, s postázni fogjuk a tagságnak a Tehetség folyóirat 2014./ 1. számával együtt.

2014. április 19.                                      Dr. Balogh László
                                                               MTT-elnök