Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2022. 3-4.

A májusban megjelent Aktuális 2022.2. szám óta két kiemelkedő program volt a Magyar Tehetséggondozó Társaság tevékenységrendszerében. Az egyik   a MTT 32. Országos Konferenciája , amelyet szeptember 16-17-én rendeztünk Kazincbarcikán, az  Irinyi János Református Oktatási Központ rendezésében. A másik jelentős program  a MTT az október 12-én Budapesten  tartott kibővített vezetőségi ülése volt. Az alábbiakban ezekről számolunk be.

  I. A Magyar Tehetséggondozó Társaság 32. Országos Konferenciáját  a hagyományoknak megfelelően összefogással rendeztük meg: a Magyar Tehetséggondozó Társaság, az Irinyi János Református Oktatási Központ, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége vett részt az előkészületekben, a szervezésben és a megvalósításban. A pénteki nap plenáris ülését a kazincbarcikai Mezey István Művészeti Központban tartottuk meg, majd az esti programot és a szombati szekcióüléseket az Irinyi János Református Oktatási Központ épületeiben rendeztük meg. A konferencia programjában – szokásostól eltérően – most volt egy kiemelt témakör: „A hatékony egyéni tehetségfejlesztő programok tervezésének és megvalósításának gyakorlati szempontjai” címmel. Ez a problémakör a mai tehetséggondozó munka egyik legpreferáltabb kérdésköre, hiszen nagy minőségi eltérések vannak a tehetséggondozó intézmények és szervezetek között ezen szempontok megvalósításában. A tehetséggondozó szakemberek érdeklődése is bizonyította ennek a problémakörnek a fontosságát, hiszen még ebben a vírussal tűzdelt időszakban  is több mint kétszáz szakember vett részt a konferencián .
 
A plenáris ülés kezdetén a levezető elnök,  Harsányiné Kovács Marianna igazgatóhelyettes  köszöntötte a konferencián megjelenteket, ezt követően  Csernaburczky Ferenc, a rendező intézmény főigazgatója üdvözölte a szép számmal összegyűlt szakembereket, meghívott vendégeket, majd  a  régió vezető személyiségei tartottak köszöntő beszédet. A Tiszáninneni Református Egyházkerület mint iskolafenntartó nevében Szűcs Endre püspöki főtanácsos elemezte a tehetséggondozás jelentőségét a Református Egyház több évszázados iskolai gyakorlatában, hangsúlyozva, hogy ma is jelentős erőfeszítéseket tesznek országszerte a tehetségígéretek megkeresésében és hatékony fejlesztésében, külön országos programja  van erre a Református Egyháznak. Ezt követően a régió országgyűlési képviselőjének, Demeter Zoltán úrnak a köszöntője hangzott el, aki a Kárpát-medencében dinamikus fejlődésben levő tehetséggondozás értékeit vázolta, kiemelve, hogy az állami vezetés másfél évtizede jelentős szakmai és anyagi támogatást nyújt a Nemzeti Tehetség Program keretében nemcsak az országhatárokon belüli, de a határon túli magyarlakta területek tehetségfejlesztő programjaihoz is. A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében Kovács László tanácsadó mondott köszöntő szavakat, tényekkel alátámasztva, hogy a helyi önkormányzat is kiemelkedően fontosnak tartja a tehetséggondozás fejlődését a városban.

 II. A Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége kibővített ülést tartott október 12-én, ahova meghívást kaptak a szekcióvezetők is.  Ezen az ülésen több fontos napirend szerepelt. Értékeltük a MTT  32. Országos Konferenciáját, erről az előzőekben részletesen olvashatnak az érdeklődők. Napirendre került immár harmadik alkalommal egy éven belül a szekciók munkájának újbóli elemzése, különös tekintettel aktivitásuk további fokozására. Az ülésre meghívtuk a összes szekcióvezetőt.. Turi Katalin alelnök asszony korábban széleskörű kérdőíves felmérést végzett a témakörben, tekintettel arra, hogy a MTT szakmai munkájának jelentős része a szekciókban folyik. Sajnos, a COVID-járvány immár három éve okoz nehézséget a programok megszervezésében és lebonyolításában, de nagy a szóródás az egyes szekciók aktivitása között: vannak, akik ezen nehéz körülmények között is szerveztek programokat, míg mások pedig „lebénultak”. Alelnök asszony ismét felhívással fordul a szekcióvezetőkhöz, hogy dolgozzanak ki megvalósítható programokat december végéig, amelyek a tanév második felében kerülhetnek megvalósításra, kiemelve, hogy  a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet kell a szervezésre fordítani a sikeres megvalósításához. Ismét elhangzott, hogy nyitott az Elnökség az új szekciók létrehozására. A MTT 32, Országos Konferencián fogalmazódott meg az az igény, hogy létre kellene hozni az „Egyéni Tehetségfejlesztés Szekciót”. Az Elnökség megbízást adott Farkas György igazgató úrnak, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium vezetőjének, hogy szervezze egybe az érdeklődő szakembereket, s történjen meg a szekcióvezetőség megválasztása és a programkidolgozás ez év végéig. Ez már a negyedik új szekciója lesz a MTT-nek az elmúlt évek során, természetesen várunk további új javaslatokat is. Napirendre került a MTT  Roll-up 2022. tervének elfogadása, maximális támogatással fogadta el az Elnökség tagtársunk, Kormos Dénes tanár úr  által készített  tervet, amely rövidesen megvalósításra is kerül. Ugyancsak napirendre került a  MTT jelenlegi gazdasági helyzetének áttekintése.  Támogatóinknak, az ez évi sikeres NEA-pályázatnak, valamint  a  tavasszal kapott „Bonis Bona” kitüntetéssel járó pénzjutalomnak köszönhetően gazdálkodásunk stabil lábakon áll, nem lesz akadálya ez évi terveink megvalósításának.  Szóba került még az ez évben beadandó NEA-pályázat tartalmi struktúrája, valamint a Tehetség folyóirat 2022. 3-4. számának előkészítése. Az egyebek között napirendre kerül egy új MTT-tag felvétele, valamint a MTT 2023-ban és 2024-ben rendezendő országos konferenciáinak előkészítése is.

Debrecen, 2022. október 17..                             Dr. Balogh László