Keresés


Továbbképzések

AKTUÁLIS 2022. 2.

Az Aktuális 2022. 1. számában tájékoztatást adtunk arról, hogy intenzív szakaszát jelentette a MTT Vezetőségének munkájában az elmúlt év novemberétől ez év februárjáig terjedő időszak, ott részleteztük a sok témakört, amellyel foglalkoztunk abban a periódusban. Azóta hasonlóan dinamikusan dolgozott az Elnökség: két ülést is tartottunk (március 30. és május 13.), ezeken egyrészt tovább tárgyaltuk azokat a kérdésköröket, amelyeket elkezdtünk elemezni a korábbi hónapokban –  cselekvési tervet is kidolgozva az előttünk álló 2022-es év hátralevő részére, másrészt előkészítettük a 2022-es MTT-Közgyűlést. Az alábbiakban a két vezetőségi ülésen és a Közgyűlésen napirendre került témaköröket foglaljuk össze.  
A március 30-i vezetőségi ülésen terítékre került „A tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét felmérő kérdőív” beérkezett válaszainak elemzése,   Sarka Ferenc, Turi Katalin, Papp András, Takácsné Laczó Sylvia vezetőségi tagok írásos összefoglalójára építve. Ugyancsak áttekintettük  „A szekcióvezetők körében végzett kérdőíves felmérés” beérkezett válaszait Turi Katalin alelnök írásos összefoglalója alapján. A MTT 2022. szeptemberi 32. Országos Konferenciájának időpontját, helyszínét,   programtervezetét és  a megrendezés feltételeit is megvizsgáltuk Balogh László és Csernaburczky Ferenc főigazgató, az Irinyi János Református Oktatási Központ (Kazincbarcika) vezetőjének előterjesztésében. Foglalkozott  a Vezetőség a 2022.  évi MTT-Közgyűlés előkészítésével is: napirend, időpont,  helyszín stb. Áttekintettük a MTT sikeres NEA-Pályázata (2022. 04.01.- 2023. 03.31.) támogatott tevékenységeinek (7 elem) felelőseit, a programelemek  megvalósításának időbeli  tervét Tóth Tamás, Szénási Istvánné és  Tóth Ilona vezetőségi tagok előterjesztésében. Fontos kérdéskör volt most is a Tehetség folyóirat 2022. évi számainak tartalmi tervezése, valamint a nyomdai megjelentetés feltételeinek áttekintése, a napirend  előadói: Balogh László, Százdi Antal és Sarka Ferenc vezetőségi tagok voltak.
A fent jelzett ülésen több témakörnél maradtak nyitott kérdések, ezek – mint az itt látható is - a május 13-án tartott vezetőségi ülésen újból terítékre kerültek. Ezen az ülésen a legfontosabb témakör az  Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő beszámolója volt a MTT 2021. évben végzett szakmai munkájáról,  Balogh László elnök felvezetésében. Ugyancsak standard és fontos napirend volt az elnökségi ülésen a Társaság 2021. évi gazdálkodási beszámolója, a MTT közhasznúsági jelentése és  az SZJA 1% felhasználása,  Tóth Tamás, Szénási Istvánné, Takácsné Laczó Sylvia (elnökségi tagok és FB-elnök) előterjesztésében. Véglegesített változatban került megtárgyalásra a MTT 2022. szeptemberi 32. Országos Konferenciájának MEGHÍVÓJA és JELENTKEZÉSI LAPJA. Mint azt korábban hírül adtuk, ezen rendezvénynek a helyszíne az Irinyi János Református Oktatási Központ (Kazincbarcika), időpontja pedig 2022. szeptember 16-17.  Ugyancsak újból terítékre került . „A tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét felmérő kérdőív” beérkezett válaszainak elemzése, s megfogalmazódtak  ezzel kapcsolatos további teendőink is.
Ugyancsak május 13-án rendeztük meg a Magyar Tehetséggondozó Társaság 2022. évi rendes Közgyűlését is az alábbi napirendekkel. 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2021. évben végzett szakmai munkájáról. 2. A Társaság 2021. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA 1% felhasználásának megtárgyalása. 4. Egyebek. A Közgyűlés az alábbi határozatokat egyhangúlag hozta meg:

1. A Közgyűlés elfogadta   az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2021.  évi munkájáról.
2. A Közgyűlés elfogadta a MTT 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést,  valamint SZJA-1% felhasználásáról szóló összegzést.
3. A Közgyűlés elfogadta és  a 2022. évi főbb feladatok kereteként  az V. pontban megfogalmazottakat:
V. KIEMELT FELADATOK 2022-BEN
- A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés.
-További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel.
- Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben.
- A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése.
- A szervezettség   erősítése: új tagok verbuválása, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken.
- A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, e tevékenységrendszer újbóli lendületbe hozása, új szekciók létrehozása.
- A Szakmai Tanácsadó Testület újbóli hatékony működtetése.
- A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása.
- A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása.
- A Facebook lehetőségeinek eddiginél hatékonyabb felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban.
- A MTT gazdasági helyzetének javítása, további források feltárása.

Megjegyzés: „AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ  TÁRSASÁG    2021.  ÉVI MUNKÁJÁRÓL” teljes terjedelemben olvasható rövidesen  a MTT-Honlapon (www.mateh.hu), valamint a  Tehetség  folyóirat  júniusban megjelenő 2022. 2. számában.

Debrecen, 2022. május 14.       Dr.   Balogh László   MTT-elnök