Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2021. 3-4.

A nyári csöndes időszak után  szeptemberben sikerült két fontos programot megvalósítani: az egyik a MTT 31. Országos Konferenciája volt - ezt tavalyról halasztottuk el erre az évre; s kiemelkedő esemény volt ugyancsak a MTT 2021. évi Közgyűlése is ugyanazon a napon, szeptember 24-én. Erről a két eseményről fogok néhány fontos információt most közreadni.
    A Magyar Tehetséggondozó Társaság 31. Országos Konferenciája a   Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban és a  Podmaniczky Rendezvénykastélyban került megrendezésre 2021. szeptember 24-én. A járványhelyzet bizonytalansága, valamint a szakemberek által előrejelzett „negyedik hullám”  szeptemberben várható magyarországi megjelenése miatt korrigáltuk az eredeti tervet, s egy nap alatt bonyolítottuk le a konferenciát az eredetileg tervezett  két nap helyett. Ez a rövidebbre szabás szerncsére nem csökkentette a szakemberek érdeklődését, összességében közel másfélszáz résztvevő tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. A sűrített programot nagyon dinamikusan koordinálta és a valósította meg a főrendező gárda, a Balassi Bálint  Gimnázium Vezetősége és Tantestülete. A régió  vezetői közül többen is személyesen köszöntötték a Konferencián megjelenteket: közülük kiemelendő szakmai szempontból is  Dunai Mónika, országgyűlési képviselőnek, valamint Horváth Tamás, Budapest XVII. Kerület Rákosmente polgármesterének felszólalása, amelyek egyben a konferencia hivatalos megnyitását is jelentették. Farkas György igazgató úr köszöntő szavait követően került sor az előadásokra jeles szakemberek közreműködésével: dr. Heimann Ilona, a MTT alelnöke, dr. Balogh László, a MTT és a Matehetsz elnöke, Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke, dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke és  a MTT alelnöke, Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes, a MTT Felügyelő Bizottságának elnöke, dr.Révész György, a Matehetsz Elnökségének tagja, a Pécsi Tudományegyetem professzora, Papp András igazgató,a MTT szekcióvezetője, Farkas György , a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium igazgatója, Rédei Zsuzsanna, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium iskolapszichológusa mutatták be prezentációjukat a tehetséggondozás legaktuálisabb témaköreiben. A Konferencia során megtapasztaltuk, hogy a Balassi Gimnázium 1993. óta tett  erőfeszítései   kiemelkedő  eredményeket hoztak a tehetséggondozás több területén is,  példamutató ez az ország minden iskolája számára. Az is egyértelmű volt minden résztvevő számára, hogy az Iskola vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre.  Mindezek alapján  az az egyöntetű vélemény alakult ki    a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában évek óta vezető szerepet vállaló jelenlevő  kutatókban, szervezőkben,  valamint  az ország minden részéből érkezett  szakembergárdában,  hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve is szakszerű, magas szintű és sikeres tehetséggondozó munka folyik a  Balassiban. A MTT vezetése nevében ezúton is gratulálunk a sikerekhez! Nem véletlen, hogy a Konferencia végén átadásra került a Balassi Gimnázium tehetséggondozó munkáját magasra értékelő kitüntetés, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevele. Ugyanezen a konferencián vette át a szintén 2020-ban odaítélt „Tehetségekért”–kitüntetést Tóth Ilona, a MTT Elnökségének adatkezelési koordinátora. Külön is köszönve Farkas György igazgató úrnak és minden munkatársának, külső támogatónak, közreműködő diáknak  a konferencia megszervezésében, lebonyolításában végzett példaértékű tevékenységét,  további munkájukhoz  sok sikert kívánunk! (A konferencián elhangzott előadások, valamint az öt  szekcióülés  összefoglalója megjelennek a Tehetség folyóirat 2021. 3-4. összevont számában, ott további  részletek lesznek olvashatók a programról. Várhatóan felkerül a folyóirat ezen száma is a MTT-Honlapjára is -www.mateh.hu - november végétől.)
       A Magyar  Tehetséggondozó Társaság  az előbbi konferenciával megegyező napon   13,30  órai kezdettel   tartotta  2021. évi RENDES KÖZGYŰLÉSÉT a Podmaniczky Rendezvénykastélyban a következő  napirenddel: 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2020. évben végzett szakmai munkájáról. 2. A Társaság 2020. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA 1% felhasználásának megtárgyalása. 4. Egyebek. Mivel a Tehetség folyóirat 2021. 3-4. számában megjelenik az Elnökség által készített Közgyűlési beszámoló a MTT 2020-ban végzett munkájáról   (ez ugyancsak rövidesen olvasható lesz a MTT-Honlapon is), ezért itt most csak azt a feladatsort mutatjuk be, amit a Közgyűlés határozatban fogadott el a 2021. év kiemelt tennivalóinak a MTT számára.
    „ V. KIEMELT FELADATOK 2021-BEN - A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés. - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel.  - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben.  - A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, újból lendületbe hozása a járvány gyengülésével. - A Szakmai Tanácsadó Testület újbóli aktivizálása. - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok újjáélesztése, bővítése. -  A szervezettség   további erősítése: új tagok verbuválása, különösen a kevésbé „lefedett” területeken. - Kommunikációs rendszerünk további gazdagítása a Facebook-kínálta lehetőségek felhasználásával.  - A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása.  - A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása. - A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források feltárása.”

Debrecen, 2021. október 9.

Dr. Balogh László
MTT-elnök