Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2021.2.

      Az Aktuális 2021. 1. számában tájékoztatást adtunk a járvány-helyzet miatt  függőben maradt fontos terveinkről. Ezek egy része már letisztult, de a veszélyhelyzet további fennmaradása miatt még mindig vannak bizonytalanságok. Az alábbiakban összefoglaló tájékoztatást adunk a jelenlegi kilátásokról a következő hónapok jelentős MTT-programjaira vonatkozóan.  
      Mint az köztudott, a Magyar Tehetséggondozó Társaság  előző évi  bevételeiről és kiadásairól készített kimutatást, az ún. egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót  – kiegészítve ezt a „közhasznúsági jelentés” és az SZJA 1%-os támogatás felhasználását összegző melléklettel – minden évben május 31-ig kell elküldenünk az illetékes felsőbb szervhez. Normális körülmények között addig a Közgyűlésünknek is el kell fogadnia az előterjesztést. Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt az adott időpontig nem lehetett összehívni a Közgyűlést, s ez most is így lesz.  Amennyiben fel is oldanák a járványügyi veszélyhelyzetet addig, nem tudjuk teljesíteni azt a követelményt, hogy az Elnökségnek 30 nappal a Közgyűlés megrendezése előtt ki kell küldenie a meghívót a tagoknak a napirendek feltüntetésével.   A járványügyi veszélyhelyzetben, ugyanúgy mint az elmúlt évben,  elküldhetjük az anyagot az Elnökség jóváhagyása alapján is, de a most érvényben levő   kormányrendelet  előírja, hogy az Elnökség által elfogadott fenti dokumentumokat a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követő 90 napon belül az egyesület Közgyűlésének napirendjére kell tűzni,  az egyesület ezen legfőbb szerve szavaz a végső elfogadásról. Egyelőre nem látni most sem pontosan, hogy a járvánnyal kapcsolatos rendelkezések hogyan alakulnak a következő hónapokban. Arra  van esély, ha minden kedvező forgatókönyv szerint alakul, hogy a szeptemberi budapesti 31. Országos MTT-Konferencia keretében megrendezhetjük a Közgyűlésünket.
      A járvány miatt 2020-ban elmaradt MTT 31. Országos Konferenciája pótlásával kapcsolatban  határozat született az ez évi márciusi elnökségi ülésen, hogy ezt 2021. szeptember 24-25-én rendezzük meg a korábban elfogadott helyszínen: Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, 1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7. A részletes program összeállítása  és a lebonyolítás technikai feltételeinek kidolgozása Farkas György igazgató úr és Balogh László elnök koordinációjában folyamatban van. A meghívók kiküldése szokás szerint augusztus közepén várható – reménykedve, hogy ebben az időpontban a járvány gyengülése lehetővé teszi a megrendezést. Előzetes tájékoztatásként kedvcsinálónak itt küldöm a Plenáris ülés tervezett programját, valamint a Szekciók témaköreit és vezetőik nevét.

A Plenáris ülés tervezett előadásai:
- Dr. Heimann Ilona, a MTT alelnöke: Búcsú dr. Herskovits Máriától
-Dr. Balogh László, az MTT és a Matehetsz elnöke: A hazai tehetséggondozó programok fejlődése a 80-as évek végétől napjainkig
- Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke: A tutorálás mint a tehetségsegítés új hazai formája
-Dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke és  az MTT alelnöke: A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács átalakított tevékenységrendszere
-Turi Katalin igazgató, a MTT alelnöke – Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes, a MTT
Felügyelő Bizottságának elnöke: Irányelvek a MTT munkájában a Facebook lehetőségeinek
felhasználásához

-Dr. Révész György, a Matehetsz Elnökségének tagja, a Pécsi Tudományegyetem professzora: A
 szülők szerepe a tehetségek kibontakoztatásában

-Papp András igazgató, a MTT szekcióvezetője: A digitalizáció szerepe, lehetőségei  a
 tehetséggondozásban - a járvány tapasztalatai

-Farkas György igazgató, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium: Az egyéni tehetségfejlesztés helye a komplex tehetséggondozó programban

-Rédei Zsuzsanna iskolapszichológus, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium: A pszichológus szerepe az iskolai tehetséggondozásban - hatásvizsgálati program a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban

Szekciók tervezett témakörei és vezetőik:
1. szekció: Digitalizáció a tehetséggondozásban
                   Moderátor: Papp András igazgató, Európa 2000 Gimnázium
2. szekció: Természettudományos tehetséggondozás
                    Moderátor: Dr. Piláth Károly kutatótanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
3. szekció: Matematikai tehetséggondozás
                   Moderátor: Farkas József mesterpedagógus, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
4. szekció: Anyanyelvi (humán) tehetségek
                   Moderátor: Farkas György igazgató, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
5. szekció: Tehetséggondozás az idegen nyelvek tanításában
                   Moderátor: Vadoba Melinda igazgatóhelyettes, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
                                       Gimnázium
A Szekciók részletes programja a Konferencia meghívójában lesz megismerhető.

VÉGEZETÜL MEGISMÉTELJÜK KORÁBBI TAGDÍJFIZETÉSI FELHÍVÁSUNKAT:
   Már több hónapja új esztendőbe léptünk, s ilyenkor aktuális a tagsági díjak rendezése. Levélben kértük is Tagtársainkat, hogy  a 2021. évi tagdíjat fizessék be  átutalással a  Magyar Tehetséggondozó Társaság következő számlaszámára: 10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank). Akik már átutalták, azoknak köszönjük! Kérjük, hogy aki eddig nem utalta át,  minél hamarabb tegye ezt meg. Ahogy ezt korábbi levelünkben jeleztük is, Tehetség folyóiratot csak annak tudunk postázni, aki rendszeresen fizeti éves tagdíját. Természetesen, aki most fizeti be, annak már csak az ez évi hátralevő számokat tudjuk küldeni, a nyomdai példányszám megrendelése minden negyedévben a tagdíjbefizetések számának megfelelő. (Éves tagsági díjak a következők: rendes tag: 2000.- Ft, nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft, intézményi tagság: 3000.- Ft A tagsági díj összességében jelentős hozzájárulás a Társaság költségvetéséhez, előre is köszönjük befizetésüket.)

2021.  május  3.                                  Dr. Balogh László   MTT-elnök