Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2021.1.

A MTT Elnöksége online-ülést tartott március 3-án, amelyen a Társaság tevékenysége továbbfejlesztésének néhány fontos témakörét, valamint a következő hónapok  aktuális teendőit tárgyaltuk meg, tekintettel a járvány-helyzet várható – több esélyes - alakulására is. Legfőbb napirendi pontként a Magyar Tehetséggondozó Társaság a 2020. évi bevételeiről és kiadásairól készített kimutatást, az ún. egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót tárgyalta meg a vezetőség Tóth Tamás alelnök és Szénási Istvánné titkár előterjesztésében. Több hozzászólás, és a Felügyelőbizottság véleményének meghallgatása után az előterjesztést – egy korrekciós javaslattal -  az Elnökség egyhangúlag elfogadta. Ezt a dokumentumot – kiegészítve a „közhasznúsági jelentés” és az SZJA 1%-os támogatás felhasználását összegző melléklettel – minden évben május 31-ig kell elküldenünk az illetékes felsőbb szervhez. Normális körülmények között addig a Közgyűlésünknek is el fogadnia az előterjesztést. Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt az adott időpontig nem lehetett összehívni a Közgyűlést, s erre most is van reális esély… Ez utóbbi  esetben elküldhetjük az anyagot az Elnökség jóváhagyása alapján is, de tavaly  a vonatkozó kormányrendelet  előírta, hogy az Elnökség által elfogadott fenti dokumentumokat a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követő 60 napon belül az egyesület Közgyűlésének napirendjére kell tűzni,  az egyesület ezen legfőbb szerve szavaz a végső elfogadásról. Egyelőre még mindkét eset lehetséges: vagy összehívjuk még május 31. előtt a Közgyűlést e napirend elfogadása céljából, vagy csak az adott időpontot követően, „utólagos” elfogadásra terjesztjük e plénum elé. Mivel egy másik szabály is van: az Elnökségnek 30 nappal a Közgyűlés megrendezése előtt ki kell küldeni a meghívót a tagoknak a napirendek feltüntetésével, ez a követelmény  is befolyásolja, hogy melyik megoldást tudjuk választani. A legdöntőbb tényező a jelenlegi veszélyhelyzet feloldásának az időpontja. Ehhez a napirendhez közvetlenül kapcsolódott a MTT jelenlegi gazdasági helyzetének – amely már az előző év lezárása óta (2020. dec. 31.) is változott - áttekintése, különös figyelemmel 2021. évi várható forrásainkra. Végső következtetése az volt az  Elnökségnek az ez évi várható bevételeink áttekintése után, hogy  szűkösen ugyan, de az ez évi terveink megvalósításához is rendelkezésre fognak állni a szükséges pénzügyi keretek.
   Fontos napirendi pont volt  a MTT-tagság nyilvántartása  megújításának  áttekintése. Tóth Ilona adtakezelési koordinátorunk több mint egy éves kitartó munkája eredményeként – a felvételi kérelmek és az adatmegújítási lapok összegzése alapján – pontos képet kaptunk arról, hogy hányan vagyunk aktív tagok jelenleg a MTT-ben, s a legfontosabb adatok is rendelkezésünkre állnak a tagsággal történő folyamatos kapcsolattartáshoz. Természetesen ezen adatokhoz a MTT Adatkezelési Szabályzatában leírt szigorú szabályok  alapján juthat hozzá bárki, ideértve az Elnökség tagjait is. Természetesen a Vezetőség tagjainak (ideértve a szekcióvezetőket is) és más programszervezőknek rendezvényeink szervezéséhez szükségük van személyes adatokra is, erre vonatkozóan elfogadtunk mostani ülésünkön néhány konkrét határozatot, amelyek a Honlapunkra  felkerülnek az „Elnökségi Határozatok Tárába”. Ami a lényeg: kétszázötven főt meghaladó jelenleg a Magyar Tehetséggondozó Társaság jelenlegi létszáma, a régi tagok közül – sokan már nyugdíjasok - jelentős számban „vonultak vissza”, jelezve ezt azzal, hogy a többszöri felhívásunk és személyes értesítésünk ellenére sem küldték vissza az adatok megújítását aláírásukkal igazoló lapot.
     A MTT kommunikációs munkájának továbbfejlesztését  hosszabb távon meghatározó napirend is terítékre került: „Alapelvek a MTT munkájában a Facebook lehetőségeinek felhasználásához”  címmel. Az elmúlt évi októberi vezetőségi ülésünkön is témakör volt   a Facebook-kínálta lehetőségek áttekintése. Már akkor megfogalmazódott: elengedhetetlen, hogy Társaságunk éljen ezekkel a  lehetőséggel. 2020 nyarától már fent vagyunk a Facebookon, s az eltelt időszak  alatt is  jelentősen terjesztettük a MTT programjait és egyéb információkat tevékenységünkről, s ennek következtében egyetértés volt abban, hogy a  jövőben még szélesebb  körben ki kell alakítanunk ennek használatát. Ugyanakkor megfogalmaztuk: megfelelő szabályozás is szükséges, hogy ne véletlenszerűen, kontroll nélkül  kerüljenek fel anyagok a világhálóra. Az októberi ülésen egyetértett abban  az Elnökség, hogy  Turi Katalin alelnök vezetésével alakuljon egy előkészítő csoport, amely magában foglalja  Laczo Sylviát a MTT Facebook-irányítóját, valamint Varga Árpádot, a MTT-Honlap főszerkesztőjét. Ezen bizottság több hónapos munkájának eredményeként elkészült egy komplex előterjesztés, amely kitér a következőkre: milyen MTT stratégiához illeszkedik a Fb létrehozása; milyen előnyöket nyújt a Facebook; veszélyek, amikre figyelni kell;   milyen tartalmakat tegyünk fel az Fb oldalra;  kik és hogyan tehetnek fel híreket, információkat az Fb oldalra? Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a kitűnő előterjesztést, azzal a javaslattal, hogy ki kell egészítenünk az Adatkezelési Szabályzatunkat egy melléklettel, amelyben megfogalmazzuk az ide vonatkozó speciális szabályokat, s ehhez kérjük  Tóth Ilona adatkezelési koordinátorunk segítségét.   
      A járvány miatt 2020-ban elmaradt MTT 31. Országos Konferenciája pótlásával kapcsolatban  határozat született, hogy ezt 2021. szeptember 24-25-én rendezzük meg a korábban elfogadott helyszínen: Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, 1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7. A részletes programot és a lebonyolítás technikai feltételeinek összegzését Farkas György igazgató úrnak és Balogh László MTT-elnöknek június elején  kell az Elnökség elé terjesztenie elfogadás céljából. A meghívók kiküldése szokás szerint augusztus közepén várható – reménykedve, hogy ebben az időpontban a járvány gyengülése lehetővé teszi a megrendezést. A Tehetség folyóirat 2021. évi számainak  nyomdai kiadásáról is határozat született: a 4 szám nyomdai megjelentetéshez az anyagiak előreláthatólag rendelkezésre állnak, tehát meg kell jelenniük ebben a formátumban is a folyóirat számainak.  Ugyanakkor az Elnökség azt kéri a kiadás tartalmi és szervezési felelőseitől (Százdi Antal, Sarka Ferenc, Balogh László), hogy az anyagi feltételek konkrét alakulásától függően, a Nyomdával minden számra külön szerződést kössön a MTT, s abban kerüljön rögzítésre mindig az aktuális példányszám. Új tagok felvételére is sor került az elnökségi ülésen: hét pedagógus jelentkezett a MTT-be az elmúlt hetekben, s mindannyiukat egyhangú igen szavazással vettük fel tagjaink sorába. Ezúton is köszönjük, hogy jelentkezésükkel megtisztelték Társaságunkat!

VÉGEZETÜL A MTT-TAGSÁG FIGYELMÉBE AJÁNLJUK A KÖVETKEZŐ FELHÍVÁSOKAT:
1. Már néhány hete új esztendőbe léptünk, s ilyenkor aktuális a tagsági díjak rendezése. Levélben kértük is Tagtársainkat, hogy  a 2021. évi tagdíjat fizessék be  átutalással a  Magyar Tehetséggondozó Társaság következő számlaszámára: 10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank). Akik már átutalták, azoknak köszönjük! Kérjük, hogy aki eddig nem utalta át,  minél hamarabb tegye ezt meg. Ahogy ezt korábbi levelünkben jeleztük is, Tehetség folyóiratot csak annak tudunk postázni, aki rendszeresen fizeti éves tagdíját. (Éves tagsági díjak a következők: rendes tag: 2000.- Ft, nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft, intézményi tagság: 3000.- Ft A tagsági díj összességében jelentős hozzájárulás a Társaság költségvetéséhez, előre is köszönjük befizetésüket.)
2. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság is fogadhatja a befizetett adó 1%-át, adószámunk: 19854487-1-09. Előre is köszönjük a felajánlásokat!

2021.  március  5.                                  Dr. Balogh László   MTT-elnök