Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2020.2.

  Azzal a bevezető megjegyzéssel kezdem az Aktuális ezen számát, hogy a márciusban Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt a 2020. március 5-én kelt, s a Honlapunkon (www.mateh.hu) és a Tehetség 2020.1. számában is megjelent ez évi első Aktuálisunkban összefoglalt, az elmúlt három hónapra vonatkozó terveink szertefoszlottak. Az  MTT Vezetősége (Elnökség, Felügyelőbizottság, az Elnökség állandó meghívottjai) március óta azon fáradozott, hogyan tudja menteni a menthetőt, s kerestük a megoldásokat a tervezett programjaink későbbi időpontban történő pótlására, illetve az Vezetőség végzett el olyan határidős feladatokat is – összhangban a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletekkel, amelyek Alapszabályunk szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak. A következőkben ezekről adok tájékoztatást, remélve, hogy az újabb terveink már nem válnak semmivé a járványhelyzet későbbi súlyosbodása miatt.
  A MTT 2020.  évi rendes Közgyűlésének előkészítése állt kiemelt helyen az év első hónapjaiban.  Ebben az évben terveink szerint  május 16-án, szombaton  (11,30-kor)  Szerencsen került volna  megrendezésre a Közgyűlés,  a kétnapos „ECHA-Diplomások Műhelye Konferencia” zárása után.  Az újabb elképzelés, amennyiben a veszélyhelyzet feloldásától számított határidő a Közgyűlés pótlására ezt lehetővé teszi: a 2020. szeptember 25-26-án Budapesten, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium szervezésében megrendezendő MTT 31. Országos Konferencia zárása után (szept. 26., szombat 12 órai kezdettel) tartjuk szokásos évi rendes Közgyűlésünket. (A  végső döntést a veszélyhelyzet feloldása után hozhatjuk  meg. Részletek majd a közgyűlési meghívóban lesznek olvashatók, amelyet a megrendezés előtt 30 nappal kiküldünk emailen a MTT-tagoknak, s ugyanakkor a meghívót feltesszük a Honlapunkra is. Sajnos, a járvány későbbi alakulása ezen elképzelésünket is elsöpörheti…)    Mivel  terveink szerint a két esemény összekapcsolódik, nyomban itt jelzem, hogy  a 2020. szeptember 25-26-án Budapesten, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium szervezésében megrendezendő MTT 31. Országos Konferencia végső programját - Farkas György igazgató úr  előterjesztésére - az Elnökség elfogadta. A konferencia részletes programja és a jelentkezési lap augusztus közepétől lesz elérhető a MTT-Honlapon, remélve, hogy nem szól közbe a járványhelyzet ismételt súlyosbodása. Ahogy azt korábban már jeleztük,  ezen a konferencián emlékezünk meg több előadásban örökös tiszteletbeli elnökünkről, Czeizel Endre professzorról születésének 85., halálának 5. évfordulója alkalmából. Sajnos, ahogy azt a tagság már olvashatta a Honlapunkon és a Tehetség folyóirat 2020. 1. számában, újabb nagy halottja van a tehetséggondozók táborának: Mönks professzor, az ECHA örökös tiszteletbeli elnöke márciusban eltávozott az élők sorából, természetesen, róla is megemlékezünk a konferencián. Az emlékelőadásokon túl a rendező intézmény közel három évtizedes tehetséggondozó munkájának eredményeit ismerhetjük meg, s beszámolnak a szekcióüléseken a régió sikeres tehetséggondozó intézményei, a plenáris ülésen elhangzanak előadások a tehetséggondozás kiemelt  hazai feladatairól is. Természetesen az őszi hónapokra vonatkozó terveink sorába tartozik a két további tavasszal elmaradt  rendezvényünk pótlása: egyrészt  az eredetileg májusra tervezett szerencsi „ECHA-Diplomások Műhelye Konferencia”, valamint  a LIONS Clubok és a MTT együttműködése  aktuális feladatainak  áttekintése céljából rendezendő műhelybeszélgetés Budapesten. Ezen rendezvények új időpontja  és programja a Honlapon lesz megtalálható, amint a döntések megszületnek.
   Az elszállt és új tervek után röviden arról is tájékoztatom az olvasókat, hogy milyen konkrét ügyekben döntött, illetve járt el az elmúlt három hónapban a MTT vezetősége. A Magyar Tehetséggondozó Társaság a 2019. évi bevételeiről és kiadásairól készített kimutatást, az egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót, valamint annak közhasznúsági mellékletét, illetve az SZJA 1%-nak felhasználásáról szóló összegzést az Elnökség egyhangúlag elfogadta, ezeket a dokumentumokat május 31-ig elküldtük az illetékes felsőbb szervnek.  A  vonatkozó kormányrendelet azonban előírja, hogy az Elnökség által elfogadott fenti dokumentumokat a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követően az egyesület Közgyűlésének napirendjére kell tűzni,  az egyesület ezen legfőbb szerve szavaz a végső elfogadásról. Mivel az ez évi Közgyűlésünkön tisztújítás is lesz, ezért az Elnökség felkért egy háromtagú Jelölő bizottságot, amely elkezdte munkáját,  ők koordinálják majd a Közgyűlésen a jelöltállítást – amennyiben a jelenlevő tagság megválasztja őket. Ugyancsak döntött az Elnökség a hatáskörébe tartozó MTT-kitüntetések („Tehetségekért  Díj”, a „MTT Elismerő Oklevele”) odaítéléséről, e kitüntetések átadására  a MTT szeptemberi Országos Konferenciáján kerül sor.  Az Elnökség döntött új MTT-tag felvételéről is. Itt hívom fel a figyelmet, hogy még mindig több  tagunk van, aki nem küldte vissza az adatfrissítő lapot, ezúton is kérjük, hogy tegyék ezt meg mielőbb, elősegítve ezzel az Elnökség szervező munkájának eddiginél nagyobb hatékonyságát: csak azoknak tudjuk információinkat („Aktuális” írásai friss hírekkel, meghívók rendezvényekre stb.) gyorsan eljuttatni, akik elküldik mostani email-címüket  az adatlapon. Az adatfrissítő nyomtatványt kiküldtük decemberben a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. számával együtt, s a MTT-Honlapon (www.mateh.hu) most  is elérhető a Főoldalon. Ezúton is kérem  Tagtársainkat, hogy aki még nem fizette be  a 2020. évi tagdíjat,   átutalással oldja ezt meg a  Magyar Tehetséggondozó Társaság következő számlaszámára: 10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank). Éves tagsági díjak a következők: rendes tag: 2000.- Ft, nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft, Intézményi tagság: 3000.- Ft A tagsági díj összességében jelentős hozzájárulás a Társaság költségvetéséhez, s amint az közismert, a tagdíj befizetése egyben azt is jelenti, hogy az illető térítésmentesen kapja a MTT Tehetség folyóiratának évi négy számát.  Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik a Magyar Tehetséggondozó Társaság javára ajánlották fel az SZJA 1%-át!

2020.  június  6.                                  Dr. Balogh László   MTT-elnök