Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2022. 3-4.

A májusban megjelent Aktuális 2022.2. szám óta két kiemelkedő program volt a Magyar Tehetséggondozó Társaság tevékenységrendszerében. Az egyik   a MTT 32. Országos Konferenciája , amelyet szeptember 16-17-én rendeztünk Kazincbarcikán, az  Irinyi János Református Oktatási Központ rendezésében. A másik jelentős program  a MTT az október 12-én Budapesten  tartott kibővített vezetőségi ülése volt. Az alábbiakban ezekről számolunk be.

  I. A Magyar Tehetséggondozó Társaság 32. Országos Konferenciáját  a hagyományoknak megfelelően összefogással rendeztük meg: a Magyar Tehetséggondozó Társaság, az Irinyi János Református Oktatási Központ, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége vett részt az előkészületekben, a szervezésben és a megvalósításban. A pénteki nap plenáris ülését a kazincbarcikai Mezey István Művészeti Központban tartottuk meg, majd az esti programot és a szombati szekcióüléseket az Irinyi János Református Oktatási Központ épületeiben rendeztük meg. A konferencia programjában – szokásostól eltérően – most volt egy kiemelt témakör: „A hatékony egyéni tehetségfejlesztő programok tervezésének és megvalósításának gyakorlati szempontjai” címmel. Ez a problémakör a mai tehetséggondozó munka egyik legpreferáltabb kérdésköre, hiszen nagy minőségi eltérések vannak a tehetséggondozó intézmények és szervezetek között ezen szempontok megvalósításában. A tehetséggondozó szakemberek érdeklődése is bizonyította ennek a problémakörnek a fontosságát, hiszen még ebben a vírussal tűzdelt időszakban  is több mint kétszáz szakember vett részt a konferencián .
 
A plenáris ülés kezdetén a levezető elnök,  Harsányiné Kovács Marianna igazgatóhelyettes  köszöntötte a konferencián megjelenteket, ezt követően  Csernaburczky Ferenc, a rendező intézmény főigazgatója üdvözölte a szép számmal összegyűlt szakembereket, meghívott vendégeket, majd  a  régió vezető személyiségei tartottak köszöntő beszédet. A Tiszáninneni Református Egyházkerület mint iskolafenntartó nevében Szűcs Endre püspöki főtanácsos elemezte a tehetséggondozás jelentőségét a Református Egyház több évszázados iskolai gyakorlatában, hangsúlyozva, hogy ma is jelentős erőfeszítéseket tesznek országszerte a tehetségígéretek megkeresésében és hatékony fejlesztésében, külön országos programja  van erre a Református Egyháznak. Ezt követően a régió országgyűlési képviselőjének, Demeter Zoltán úrnak a köszöntője hangzott el, aki a Kárpát-medencében dinamikus fejlődésben levő tehetséggondozás értékeit vázolta, kiemelve, hogy az állami vezetés másfél évtizede jelentős szakmai és anyagi támogatást nyújt a Nemzeti Tehetség Program keretében nemcsak az országhatárokon belüli, de a határon túli magyarlakta területek tehetségfejlesztő programjaihoz is. A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében Kovács László tanácsadó mondott köszöntő szavakat, tényekkel alátámasztva, hogy a helyi önkormányzat is kiemelkedően fontosnak tartja a tehetséggondozás fejlődését a városban.

Bővebben: Aktuális 2022. 3-4.

AKTUÁLIS 2022. 2.

Az Aktuális 2022. 1. számában tájékoztatást adtunk arról, hogy intenzív szakaszát jelentette a MTT Vezetőségének munkájában az elmúlt év novemberétől ez év februárjáig terjedő időszak, ott részleteztük a sok témakört, amellyel foglalkoztunk abban a periódusban. Azóta hasonlóan dinamikusan dolgozott az Elnökség: két ülést is tartottunk (március 30. és május 13.), ezeken egyrészt tovább tárgyaltuk azokat a kérdésköröket, amelyeket elkezdtünk elemezni a korábbi hónapokban –  cselekvési tervet is kidolgozva az előttünk álló 2022-es év hátralevő részére, másrészt előkészítettük a 2022-es MTT-Közgyűlést. Az alábbiakban a két vezetőségi ülésen és a Közgyűlésen napirendre került témaköröket foglaljuk össze.  
A március 30-i vezetőségi ülésen terítékre került „A tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét felmérő kérdőív” beérkezett válaszainak elemzése,   Sarka Ferenc, Turi Katalin, Papp András, Takácsné Laczó Sylvia vezetőségi tagok írásos összefoglalójára építve. Ugyancsak áttekintettük  „A szekcióvezetők körében végzett kérdőíves felmérés” beérkezett válaszait Turi Katalin alelnök írásos összefoglalója alapján. A MTT 2022. szeptemberi 32. Országos Konferenciájának időpontját, helyszínét,   programtervezetét és  a megrendezés feltételeit is megvizsgáltuk Balogh László és Csernaburczky Ferenc főigazgató, az Irinyi János Református Oktatási Központ (Kazincbarcika) vezetőjének előterjesztésében. Foglalkozott  a Vezetőség a 2022.  évi MTT-Közgyűlés előkészítésével is: napirend, időpont,  helyszín stb. Áttekintettük a MTT sikeres NEA-Pályázata (2022. 04.01.- 2023. 03.31.) támogatott tevékenységeinek (7 elem) felelőseit, a programelemek  megvalósításának időbeli  tervét Tóth Tamás, Szénási Istvánné és  Tóth Ilona vezetőségi tagok előterjesztésében. Fontos kérdéskör volt most is a Tehetség folyóirat 2022. évi számainak tartalmi tervezése, valamint a nyomdai megjelentetés feltételeinek áttekintése, a napirend  előadói: Balogh László, Százdi Antal és Sarka Ferenc vezetőségi tagok voltak.
A fent jelzett ülésen több témakörnél maradtak nyitott kérdések, ezek – mint az itt látható is - a május 13-án tartott vezetőségi ülésen újból terítékre kerültek. Ezen az ülésen a legfontosabb témakör az  Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő beszámolója volt a MTT 2021. évben végzett szakmai munkájáról,  Balogh László elnök felvezetésében. Ugyancsak standard és fontos napirend volt az elnökségi ülésen a Társaság 2021. évi gazdálkodási beszámolója, a MTT közhasznúsági jelentése és  az SZJA 1% felhasználása,  Tóth Tamás, Szénási Istvánné, Takácsné Laczó Sylvia (elnökségi tagok és FB-elnök) előterjesztésében. Véglegesített változatban került megtárgyalásra a MTT 2022. szeptemberi 32. Országos Konferenciájának MEGHÍVÓJA és JELENTKEZÉSI LAPJA. Mint azt korábban hírül adtuk, ezen rendezvénynek a helyszíne az Irinyi János Református Oktatási Központ (Kazincbarcika), időpontja pedig 2022. szeptember 16-17.  Ugyancsak újból terítékre került . „A tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét felmérő kérdőív” beérkezett válaszainak elemzése, s megfogalmazódtak  ezzel kapcsolatos további teendőink is.
Ugyancsak május 13-án rendeztük meg a Magyar Tehetséggondozó Társaság 2022. évi rendes Közgyűlését is az alábbi napirendekkel. 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2021. évben végzett szakmai munkájáról. 2. A Társaság 2021. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA 1% felhasználásának megtárgyalása. 4. Egyebek. A Közgyűlés az alábbi határozatokat egyhangúlag hozta meg:

1. A Közgyűlés elfogadta   az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2021.  évi munkájáról.
2. A Közgyűlés elfogadta a MTT 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést,  valamint SZJA-1% felhasználásáról szóló összegzést.
3. A Közgyűlés elfogadta és  a 2022. évi főbb feladatok kereteként  az V. pontban megfogalmazottakat:
V. KIEMELT FELADATOK 2022-BEN
- A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés.
-További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel.
- Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben.
- A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése.
- A szervezettség   erősítése: új tagok verbuválása, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken.
- A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, e tevékenységrendszer újbóli lendületbe hozása, új szekciók létrehozása.
- A Szakmai Tanácsadó Testület újbóli hatékony működtetése.
- A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása.
- A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása.
- A Facebook lehetőségeinek eddiginél hatékonyabb felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban.
- A MTT gazdasági helyzetének javítása, további források feltárása.

Megjegyzés: „AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ  TÁRSASÁG    2021.  ÉVI MUNKÁJÁRÓL” teljes terjedelemben olvasható rövidesen  a MTT-Honlapon (www.mateh.hu), valamint a  Tehetség  folyóirat  júniusban megjelenő 2022. 2. számában.

Debrecen, 2022. május 14.       Dr.   Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2021. 3-4.

A nyári csöndes időszak után  szeptemberben sikerült két fontos programot megvalósítani: az egyik a MTT 31. Országos Konferenciája volt - ezt tavalyról halasztottuk el erre az évre; s kiemelkedő esemény volt ugyancsak a MTT 2021. évi Közgyűlése is ugyanazon a napon, szeptember 24-én. Erről a két eseményről fogok néhány fontos információt most közreadni.
    A Magyar Tehetséggondozó Társaság 31. Országos Konferenciája a   Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban és a  Podmaniczky Rendezvénykastélyban került megrendezésre 2021. szeptember 24-én. A járványhelyzet bizonytalansága, valamint a szakemberek által előrejelzett „negyedik hullám”  szeptemberben várható magyarországi megjelenése miatt korrigáltuk az eredeti tervet, s egy nap alatt bonyolítottuk le a konferenciát az eredetileg tervezett  két nap helyett. Ez a rövidebbre szabás szerncsére nem csökkentette a szakemberek érdeklődését, összességében közel másfélszáz résztvevő tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. A sűrített programot nagyon dinamikusan koordinálta és a valósította meg a főrendező gárda, a Balassi Bálint  Gimnázium Vezetősége és Tantestülete. A régió  vezetői közül többen is személyesen köszöntötték a Konferencián megjelenteket: közülük kiemelendő szakmai szempontból is  Dunai Mónika, országgyűlési képviselőnek, valamint Horváth Tamás, Budapest XVII. Kerület Rákosmente polgármesterének felszólalása, amelyek egyben a konferencia hivatalos megnyitását is jelentették. Farkas György igazgató úr köszöntő szavait követően került sor az előadásokra jeles szakemberek közreműködésével: dr. Heimann Ilona, a MTT alelnöke, dr. Balogh László, a MTT és a Matehetsz elnöke, Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke, dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke és  a MTT alelnöke, Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes, a MTT Felügyelő Bizottságának elnöke, dr.Révész György, a Matehetsz Elnökségének tagja, a Pécsi Tudományegyetem professzora, Papp András igazgató,a MTT szekcióvezetője, Farkas György , a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium igazgatója, Rédei Zsuzsanna, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium iskolapszichológusa mutatták be prezentációjukat a tehetséggondozás legaktuálisabb témaköreiben. A Konferencia során megtapasztaltuk, hogy a Balassi Gimnázium 1993. óta tett  erőfeszítései   kiemelkedő  eredményeket hoztak a tehetséggondozás több területén is,  példamutató ez az ország minden iskolája számára. Az is egyértelmű volt minden résztvevő számára, hogy az Iskola vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre.  Mindezek alapján  az az egyöntetű vélemény alakult ki    a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában évek óta vezető szerepet vállaló jelenlevő  kutatókban, szervezőkben,  valamint  az ország minden részéből érkezett  szakembergárdában,  hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve is szakszerű, magas szintű és sikeres tehetséggondozó munka folyik a  Balassiban. A MTT vezetése nevében ezúton is gratulálunk a sikerekhez! Nem véletlen, hogy a Konferencia végén átadásra került a Balassi Gimnázium tehetséggondozó munkáját magasra értékelő kitüntetés, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevele. Ugyanezen a konferencián vette át a szintén 2020-ban odaítélt „Tehetségekért”–kitüntetést Tóth Ilona, a MTT Elnökségének adatkezelési koordinátora. Külön is köszönve Farkas György igazgató úrnak és minden munkatársának, külső támogatónak, közreműködő diáknak  a konferencia megszervezésében, lebonyolításában végzett példaértékű tevékenységét,  további munkájukhoz  sok sikert kívánunk! (A konferencián elhangzott előadások, valamint az öt  szekcióülés  összefoglalója megjelennek a Tehetség folyóirat 2021. 3-4. összevont számában, ott további  részletek lesznek olvashatók a programról. Várhatóan felkerül a folyóirat ezen száma is a MTT-Honlapjára is -www.mateh.hu - november végétől.)
       A Magyar  Tehetséggondozó Társaság  az előbbi konferenciával megegyező napon   13,30  órai kezdettel   tartotta  2021. évi RENDES KÖZGYŰLÉSÉT a Podmaniczky Rendezvénykastélyban a következő  napirenddel: 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2020. évben végzett szakmai munkájáról. 2. A Társaság 2020. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA 1% felhasználásának megtárgyalása. 4. Egyebek. Mivel a Tehetség folyóirat 2021. 3-4. számában megjelenik az Elnökség által készített Közgyűlési beszámoló a MTT 2020-ban végzett munkájáról   (ez ugyancsak rövidesen olvasható lesz a MTT-Honlapon is), ezért itt most csak azt a feladatsort mutatjuk be, amit a Közgyűlés határozatban fogadott el a 2021. év kiemelt tennivalóinak a MTT számára.
    „ V. KIEMELT FELADATOK 2021-BEN - A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés. - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel.  - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben.  - A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, újból lendületbe hozása a járvány gyengülésével. - A Szakmai Tanácsadó Testület újbóli aktivizálása. - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok újjáélesztése, bővítése. -  A szervezettség   további erősítése: új tagok verbuválása, különösen a kevésbé „lefedett” területeken. - Kommunikációs rendszerünk további gazdagítása a Facebook-kínálta lehetőségek felhasználásával.  - A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása.  - A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása. - A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források feltárása.”

Debrecen, 2021. október 9.

Dr. Balogh László
MTT-elnök

AKTUÁLIS 2022. 1.

Az Aktuális legutóbbi számában (2021. 3-4.) már tájékoztattuk a tagságot és az érdeklődőket arról az örömteli hírről, hogy 2021. szeptemberében végre sikerült személyes részvétellel megrendeznünk  két fontos programot: a MTT 31. Országos Konferenciáját, valamint a Társaság 2021. évi rendes Közgyűlését. Ez utóbbin a jelenlevők  határozatként elfogadtak több olyan fontos témakört, amelyeket az Elnökség figyelmébe ajánlottak mielőbbi megtárgyalásra, elsősorban azzal a céllal, hogy a járvány okozta nehéz hónapok után mielőbb álljon készenlétben a MTT tagsága tevékenységének újbóli lendületbe hozására. Ezzel összhangban a MTT Vezetősége 2021. november 3-án  online   értekezletet tartott, ezen  tíz választott képviselő volt jelen az internet közvetítésével, így teljesült a határozatok hozatalához szükséges ötven százalék feletti arány. Majd december 9-én pedig az Elnökség több tagjának részvételével szekcióvezetői értekezletet hívott össze Turi Katalin alelnök asszony, akinek a hatáskörébe tartozik ez a feladatkör, ezen a megbeszélésen tizenhárom szekcióvezető és elnökségi tag vett részt online keretek között. Az alábbiakban a két értekezleten megtárgyalt kérdésköröket mutatom be, összekapcsolva a két rendezvény adekvát tartalmi elemeit, így van mód arra, hogy összefoglaljuk, milyen konkrét célokat, feladatokat tűztünk ki aktuálisan a MTT munkájában, felkészülve munkánkban a nagyobb sebességre a pandémia gyengülésével.
    1.A november 3-i vezetőségi ülés egyik legfontosabb napirendje volt: „A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, újból lendületbe hozása a járvány gyengülésével”
     Turi Katalin alelnök, a terület felelőse felvezető gondolataiban megerősítette, hogy a szekciók munkája elengedhetetlen a MTT érdemi munkájához, de a járvány miatt bizonyos szekciókban pangás alakult ki. El kellene érni, hogy évenként legalább 1 programot minden szekció szervezzen és valósítson meg ezen nehéz időszakban is. Javaslata, hogy december elején összehívja a szekciók vezetőit megtárgyalni az előrelépés lehetőségeit. Többen is jelezték a Vezetőség tagjai közül, hogy szívesen bekapcsolódnak az online értekezletbe, amelynek megszervezését Turi Katalin vállalta. Ezt a javaslatot az Elnökség határozatban rögzített, amelynek következtében  december 9-én meg is tartottuk a szekcióvezetők online értekezletét. Ezen az alelnök asszony alábbi javaslatait a jelenlevők egyhangúlag fogadták el.
-       Kerüljön feltérképezésre a szekcióvezetők által a szekciók befolyásolási körébe, „holdudvarába” tartozó intézmények, szervezetek köre. Olyanok, akik eddig is rendszeresen partnerei, segítői voltak a szekció munkájának, illetve azok, akik megszólíthatók a jövőben. Az erre szolgáló segédletet Turi Katalin  kiküldi a szekcióvezetőknek és tájékoztatásul az Elnökség tagjainak is. (Ez meg is történt.)
-    Mérjük fel az egymással való kapcsolati hálónkat is. Melyek azok a szekciók, akikkel eddig is volt kapcsolatunk, melyek azok, akikkel lehet, vagy szükséges lenne. Ehhez is készült az előző pontban említett segédlet.
-    Minden szekció szervezzen 2022-ben legalább egy rendezvényt, „megmozdulást” akár önállóan, akár másokkal közösen, és a híradás kerüljön fel a Társaság két legfontosabb kommunikációs csatornájára, a honlapra és a Facebookra (a két csatorna közösen meghozott szabályai szerint).  
   2. A november 3-i elnökségi ülésen írásos előterjesztésben javasolta Turi Katalin  és Sarka Ferenc alelnök a „Versenyszervezési szekció újbóli megszervezését”. Az írásos anyagot megtárgyalta a Vezetőség, s néhány ponton korrekciós javaslatok fogalmazódtak meg, amelyeket a jelenlevő elnökségi tagok egyhangúlag fogadtak el.
Határozatok a napirendhez: (Az Elnökség egyhangúlag fogadta el ezeket.)
-    Az Elnökség megbízza a területért felelős alelnököket, hogy készítsék el a kérdőív tervezetét  a tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetének feltérképezéséhez, és azt terjesszék az Elnökség elé.  (Felelős: Turi Katalin és Sarka Ferenc alelnökök)
-    Az évekkel ezelőtt megszűnt Versenyszervezői szekciót újra kell szervezni, és javaslatot kell beterjeszteni az Elnökségnek a szekcióvezető személyére. (Felelős: Turi Katalin alelnök)
-    A területért felelős alelnökök az Elnökség által jóváhagyott kérdőív alapján mérjék fel a tagság bevonásával az MTT tagjait és/vagy szervezeteit érintő tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét, összesítsék a beérkezett adatokat, javaslatokat,  és terjesszék azokat egy összehívandó elnökségi ülés elé. (Felelős: Turi Katalin és Sarka Ferenc alelnökök)
Ezek a feladatok megbeszélésre kerültek a decemberi szekcióvezetői értekezleten is, s egyhangúlag támogatták a jelenlevő szekcióvezetők  e célkitűzések megvalósítását. Azóta már elkészült a kérdőív, s folyamatban van az online  kiküldése a MTT-tagságnak és szervezeteknek. A visszaküldési határidő február 28., ezt követően történik meg a feldolgozás, s várhatóan márciusban vagy április első felében a felmérés  eredményei a MTT Vezetősége elé kerülnek megtárgyalásra, illetve a lehetséges további felhasználásra. A kérdőíves felmérés és értékelés szervezése példaértékű csapatmunkában valósul meg: Turi Katalin és Sarka Ferenc alelnökök mellett Takácsné Laczó Sylvia FB-elnök és Tóth Ilona, a MTT adatkezelési koordinátora irányítják e nagyívű program realizálását. Az informatikai  hátteret a gyors és sikeres lebonyolításhoz az Európa 2000 Gimnázium biztosítja, ezúton is köszönjük Papp András igazgató úrnak a már sokadik ilyen típusú segítséget.
   3.  „A MTT Szakmai Tanácsadó Testületének újbóli aktivizálása” is napirendre került a novemberi vezetőségi értekezleten. itt is van tennivalónk. Turi Katalin alelnök, a terület felelőse azt javasolta, hogy első lépésként küldjük ki  az SZTT tagjainak is a versenyszervezéssel kapcsolatos kérdőívet, ezzel mozgásba tudjuk hozni őket ebben a járvány-helyzetben is. Az Elnökség jelenlevő tagjai ezt határozatként elfogadták.
    4. „A Kommunikációs rendszerünk további gazdagítása a Facebook-kínálta lehetőségek
 felhasználásával” ugyancsak napirendre került a novemberi elnökségi ülésen. A témakör felelőse, Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes, FB-elnök felvezető gondolataiban vázolta, hogy nem érkezik hozzá megfelelő mennyiségű anyag a MTT tevékenységéről, amelyeket fel tudna tenni a Facebookra. Javasolta, hogy a szekcióelnökök decemberi online megbeszélésén ezt a problémakört is tűzzük napirendre. Ez meg is történt, s legfontosabb előrelépési lehetőségként Takácsné Laczo Sylvia kérte a szekcióvezetőket, hogy a korábban meghatározottak szerint juttassák el a Facebookra szánt anyagaikat hozzá, csak így tud hírértéke lenni mindannak a munkának, ami a szekciókban láthatóan folyt, folyik.
    5. „A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása” is terítékre került a novemberi vezetőségi ülésen. Balogh László  beszámolt arról, hogy a 2021. év 3-4. összevont számának nyomdai megjelentetéséhez rendelkezésre állnak a szükséges anyagi keretek. Ez köszönhető egyrészt a támogatóinknak: Matehetsz,  Európa 2000 Gimnázium, Modern Oktatási Stúdió, Botoló Nonprofit kft, másrészt azon MTT-tagoknak, akik fegyelmezetten befizették a tagdíjat a 2021. évre. Ezekből a forrásokból tudtuk fedezni a folyóirat nyomdai megjelentetésének ez évi költségeit. Ezúton is köszönjük a fenti szervezeteknek a támogatást, s reménykedünk, hogy  a 2022-es évben is hozzá tudnak járulni ezen kiadásunkhoz. Egyben kéri az Elnökség a MTT-tagokat, hogy próbáljanak további támogatókat szerezni az ebben az esztendőben 30 éves Tehetség folyóirat minél nagyobb számban történő nyomdai kiadásához. (A támogatást a MTT bankszámlájára tudják átutalni, megjelölve a küldő szervezet, illetve személy nevét, valamint a támogatás célját.) Természetesen a  rendelkezésünkre álló anyagi fedezet függvényében alakítjuk 2022-ben  is a folyóirat aktuális számainak terjedelmét és a nyomdai megjelenés példányszámát. Továbbra is érvényes az Elnökségnek egy korábbi határozata, hogy a Tehetség folyóiratot csak annak a MTT-tagnak fogjuk postázni, aki rendszeresen fizeti éves tagdíját. (A felhívást a 2022-es tagdíj fizetésére 2022.  január elején kiküldtük, megjelölve a befizetési határidőt is: február 28.)
   6. „A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források feltárása” témakör is napirendre került a novemberi elnökségi ülésen. Szénási Istvánné titkárunk készített egy összegzést a 2021. november eleji  helyzetről, amelyet Szénásiné távollétében Tóth Tamás alelnök terjesztett elő. Összességében kedvező volt a Társaság anyagi helyzete:  közel 800 ezer forintja volt  a MTT-nek a bankszámlánkon. Ennek közel  kétharmada azóta felhasználásra került ez év végéig (Tehetség folyóirat 2021. 3-4. összevont számának nyomdai költségére, valamint a könyvelőnk 2021. évi munkabérének kifizetésére stb.). Így a 2022. évet  megfelelő tartalékkal tudtuk kezdeni. Határozatot fogadott el az Elnökség, hogy ebben az évben is nyújtsunk be NEA-pályázatot – most működési költségekre. Ennek koordinálását Tóth Tamás alelnök vállalta -  megkérve ennek kidolgozására és benyújtására Tóth Ilonát, a MTT Pályázati csoportjának vezetőjét, valamint Szénásiné Ilonát,  a MTT titkárát. Itt is megosztom a jó hírt: a pályázatunk pozitív besorolást kapott: a kért összeget (350.000 .- Ft) megkaptuk 2022-re működési költségre!
    7. Mint minden év őszén, a novemberi vezetőségi ülésen most is tárgyaltunk a következő, a 2022. évi 32. Országos MTT-Konferencia helyszínéről. Az a határozat  született a Vezetőség jelenlevő tagjainak egyhangú támogatásával, hogy az alábbi intézmény évek óta kiemelkedő jelentőségő tehetséggondozó munkáját figyelembe véve, Balogh László elnök tárgyaljon az Irinyi János Református Oktatási Központ (Kazincbarcika) vezetőjével, Csernaburczky Ferenc igazgató úrral a 2022. évi konferencia megrendezésének tartalmi és szervezeti kérdéseiről, s tegyenek előterjesztést a MTT Elnökségének tavaszi ülésén a szokásos szempontok szerint. Az Elnökség által javasolt fő témaköre e konferenciának: „Az egyéni tehetségfejlesztő programok aktuális kérdései.” A  konferencia várható időpontja: 2022. szeptember 16-17.  A részletes programot és jelentkezési lapot a jól bevált gyakorlatnak  megfelelően augusztus közepén küldjük ki a MTT-tagoknak, illetve hirdetjük a honlapunkon (www.mateh.hu) és  a Facebookon.

Debrecen, 2022. február 9..                       Dr.   Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2021.2.

      Az Aktuális 2021. 1. számában tájékoztatást adtunk a járvány-helyzet miatt  függőben maradt fontos terveinkről. Ezek egy része már letisztult, de a veszélyhelyzet további fennmaradása miatt még mindig vannak bizonytalanságok. Az alábbiakban összefoglaló tájékoztatást adunk a jelenlegi kilátásokról a következő hónapok jelentős MTT-programjaira vonatkozóan.  
      Mint az köztudott, a Magyar Tehetséggondozó Társaság  előző évi  bevételeiről és kiadásairól készített kimutatást, az ún. egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót  – kiegészítve ezt a „közhasznúsági jelentés” és az SZJA 1%-os támogatás felhasználását összegző melléklettel – minden évben május 31-ig kell elküldenünk az illetékes felsőbb szervhez. Normális körülmények között addig a Közgyűlésünknek is el kell fogadnia az előterjesztést. Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt az adott időpontig nem lehetett összehívni a Közgyűlést, s ez most is így lesz.  Amennyiben fel is oldanák a járványügyi veszélyhelyzetet addig, nem tudjuk teljesíteni azt a követelményt, hogy az Elnökségnek 30 nappal a Közgyűlés megrendezése előtt ki kell küldenie a meghívót a tagoknak a napirendek feltüntetésével.   A járványügyi veszélyhelyzetben, ugyanúgy mint az elmúlt évben,  elküldhetjük az anyagot az Elnökség jóváhagyása alapján is, de a most érvényben levő   kormányrendelet  előírja, hogy az Elnökség által elfogadott fenti dokumentumokat a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követő 90 napon belül az egyesület Közgyűlésének napirendjére kell tűzni,  az egyesület ezen legfőbb szerve szavaz a végső elfogadásról. Egyelőre nem látni most sem pontosan, hogy a járvánnyal kapcsolatos rendelkezések hogyan alakulnak a következő hónapokban. Arra  van esély, ha minden kedvező forgatókönyv szerint alakul, hogy a szeptemberi budapesti 31. Országos MTT-Konferencia keretében megrendezhetjük a Közgyűlésünket.
      A járvány miatt 2020-ban elmaradt MTT 31. Országos Konferenciája pótlásával kapcsolatban  határozat született az ez évi márciusi elnökségi ülésen, hogy ezt 2021. szeptember 24-25-én rendezzük meg a korábban elfogadott helyszínen: Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, 1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7. A részletes program összeállítása  és a lebonyolítás technikai feltételeinek kidolgozása Farkas György igazgató úr és Balogh László elnök koordinációjában folyamatban van. A meghívók kiküldése szokás szerint augusztus közepén várható – reménykedve, hogy ebben az időpontban a járvány gyengülése lehetővé teszi a megrendezést. Előzetes tájékoztatásként kedvcsinálónak itt küldöm a Plenáris ülés tervezett programját, valamint a Szekciók témaköreit és vezetőik nevét.

Bővebben: Aktuális 2021.2.