Keresés


Továbbképzések

Tehetségkönyvtár >> Tanulmányok, cikkek


 Dr. Balogh László

A tehetséggondozás elvi alapjai és gyakorlati aspektusai
(In: Pedagógiai Műhely 2010. 4. szám,  5-20.o., MPKKI)

A  TANULÁSI STRATÉGIÁK  VIZSGÁLATA AZ  ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM TANULÓI KÖRÉBEN
(In: Balogh László - Bóta Margit - Dávid Imre - Páskuné Kiss Judit: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához, Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete és az Arany János Programiroda, Budapest, 2004. 113-14o.)

EDUCATIONAL  PROVISIONS FOR THE GIFTED IN EUROPE: HUNGARY
(In:  Mönks, F.J. - Pflüger, R. (edrs.) : Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective,   2005. Radboud University, Nijmegen The Netherlands, 73-81. p)

„Kutatási eredmények és döntéshozás kapcsolata a tehetséggondozásban Magyarországon”
Dr. Balogh László előadása a „Tehetséggondozás EU Magyar Elnökségi Konferencián” (Budapest, 2011. április 7-8.)
(In: Tehetség folyóirat, 2011. 2.sz. 7-11.o.)

 Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása
(In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához, Budapest, Arany János Programiroda, 2004. 183-192.)

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja  2001-től napjainkig
(In: EDUCATIO, 2009.XVIII./1. szám  174-187. o.)

Új utakon  a tehetségesekkel foglalkozó pedagógusok felkészítése
(In: Fordulópont, 2011. 1. sz. 44-52. o.)

A TANULÓK EGYÉNI TANULÁSI MÓDSZEREI FEJLESZTÉSÉNEK PSZICHOLÓGIAI HÁTTERE
(In: Herskovits Mária – Gyarmathy Éva (szerk.) (1993): Vissza a holnapba. MTA Pszichológiai Intézet, Budapest. 23-40. old.)

Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások
(In: A sikeres(ebb) Én (Szerk.: Koncz István). Az MTA Pszichológiai Intézetének a kiadványa. Bp., 1992.)

A debreceni tehetségműhely mint európai perspektíva
(In: Koncz István, Fürj Zoltán (szerk.): A reformáció mint európai debreceni nemzeti érték. PEM Tanulmányok VI. Debrecen – Budapest. 35–49.)

GYEREKEK ÉS ISKOLÁK
Balogh László (2005): Iskolai tehetséggondozó programok hatásvizsgálata
(In: Tanulmnyok a neveléstudomány köréből, Műszaki Kiadó, Bp., 2003-322. o. )

Iskolai tehetségfejlesztés: program és eredmények
(In: Iskolapedagógia. Az embernevelés iskolapedagógiai alapjai. Eger, 1995. pp. 171-187.)

Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások
(In: A sikeres(ebb) Én (Szerk.: Koncz István). Az MTA Pszichológiai Intézetének a kiadványa. Bp., 1992.)

Professor F.J. Mönks, the Greatest Mentor, Facilitator of Talent Nurture in Hungary
(In: Ziegler-Fischer-Stoeger-Reutlinger (eds). Gifted Education as a Lifelong Challange, LIT Verlag, Berlin, Zürich, Münster, 2012.25-42. p)

TANULÁSI NEHÉZSÉGEK - SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
In: Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből I., Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 281-299.o.

Konferencia a tehetséges tanulókért
In: Alkalmazott Pszichológia, 2001/3. 117-122. o.

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN – EURÓPAI KITEKINTÉSSEL
In: Balogh László: Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban - európai kitekintéssel, Alkalmazott Pszichológia, 2oo3/2. 89-1o2.o.

Tehetségfejlesztő szakpedagógus-képzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen
In: Alkalmazott Pszichológia 1 (1), 75–82.o.

Az Oktatási Minisztérium Arany János Tehetséggondozó Programjának I. Országos Konferenciája Szegeden
In: Alkalmazott pszichológia, 3. (3), 117–122.

A tehetséges tanulók esélye: integráció és differenciálás együttesen
In: Alkalmazott pszichológia, VIII. évf. 2. szám (2006), 7-18. pp.

„TEHETSÉG AZ ÚJ ÉVEZREDÉRT”  -  ECHA-KONFERENCIA A      DEBRECENI  EGYETEMEN
In: Alkalmazott Pszichológia, 2001.

Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk
In: Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14–29.

 


Dávid Imre – Máth János

A tehetségidentifikáció problémái: a Cognitive Abilities Tests (C.A.T.) mint potenciális „segítőtárs”
In: Alkalmazott Pszichológia, 2000/1. 65–81.

 


Dr. Tóth László

A Dabrowski-féle területek
In: Tehetség, 21 (3), 3-4. (2013)

A Kreatív Problémamegoldás programja
In: Tehetség, 19 (3), 3-4. (2011)

A kreativitás mérése
In: Tehetség, 18 (4), 3-5. (2010)

A tehetség kibontakozása
In: Tehetség, 18 (1), 3-4. (2010)

Adottság vagy nevelés?
In: Tehetség, 18 (2), 3-4. (2010)

AKADÁLYOZOTTSÁG ÉS TEHETSÉG
In: Tehetség, 18 (3), 3-4. (2010)

Dabrowski érzelmi fejlődéselmélete
In: Tehetség, 19 (1), 3-4. (2011)

Értelmi fejlődés
In: Tehetség, 17 (5), 3-5. (2009)

GAZDAGÍTÁS
In: Tehetség, 15 (4), 3. (2007)

GYORSÍTÁS
Tehetség, 17 (2), 3-4. (2009)

INTELLIGENCIA
In: Tehetség, 17 (3), 3-6. (2009)

IGÉNYSZINT ÉS TELJESÍTMÉNY
Tehetség, 17 (6), 3-4. (2009)

KOGNITÍV STÍLUSOK
In: Tehetség, 17 (4), 3-4. (2009)

Könyvsorozat tehetséggondozó tanároknak a Debreceni Egyetemen
In: Tehetség, 20 (1), 3-4. (2012)

Egy könyvsorozat folytatódik
In: Tehetség, 21 (1), 15-16. (2013)

KREATIVITÁS
In: Tehetség, 17 (1), 3-4. (2009)

Mesterfokú tanulás és tehetség
In: Tehetség, 21 (4), 3-4. (2013)

ÖTLETBÖRZE
In: Tehetség, 16 (3), 3-4. (2008)

Perfekcionizmus és tehetség
In: Tehetség, 19 (4), 3-4. (2011)

Piirto piramis modellje
In: Tehetség, 19 (2), 3-4. (2011)

Renzulli három modellje
In: Tehetség, 20 (2), 3-4. (2012)

Sternberg tehetség-kritériumai
In: Tehetség, 20 (3), 3-4. (2012)

Személyiség és tanulás
Tehetség, 22 (1), 3-4. (2014)

TANULÁSI STÍLUSOK
Tehetség, 16 (3), 3. (2008)

Tanulási stratégiák
Tehetség, 20 (1), 3-4. (2012)

TEHETSÉGDEFINÍCIÓK
In: Tehetség, 16 (2), 3-4. (2008)

 


Heimann Ilona

A pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra a Pedagógiai Pszichológiai Karon
In: Pedagógusképzés a 21. században (2009), ELTE PPK, Budapest

A tehetségek leírása, felfedezése, gondozása
In: Tehetség 2004.1-4.

CSAK KERESNI KELL…
In: Pedagógusképzés 2004.4.

TEHETSÉGMENTÉS – TEHETSÉGGONDOZÁS
In: Pedagógusképzés, 2005.1.sz.

Kérdések és válaszok a tehetséggondozásról és tehetségvédelemről
In: Parlando 53.évfolyam,2011.6.sz.(4-8)

TISZTELGÉS DOMOKOS LÁSZLÓNÉ LÖLLBACH EMMA PEDAGÓGUS-REFORMER EMLÉKE ELŐTT
Mának szóló tehetséggondozás
In: Pedagógusképzés, 2005. 1.2.sz.


Turmezeyné Dr. Heller Erika

A zenei képességek fejlődésének vizsgálata
In: Alkalmazott Pszichológia, 7(4), 100-123.o. (2005)

Helyzetkép a zenei képességek differenciált iskolai fejlesztéséről
Módszertani kultúra és pedagógiai eredményesség a XXI. században, VIII. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia, Baja, 2009. november 19-20. Eötvös József Főiskola
In: VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgy-pedagógiai Konferencia. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja

A zenei tehetség
In: Döbrössy J. (szerk.): Ének – zene – nevelés, 2011.Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának Tudományos Közleményei XXXIII. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Tudományos Bizottsága, Budapest. 9-24.o.

A zenei tehetség azonosításának rendszere, módszerei
In: Parlando, 54(2), (2012)

 


 Páskuné Dr. Kiss Judit

A másodoktatás szerepe a gyerekek képességeinek fejlesztésében – különös tekintettel a tehetséggondozásra
In: Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit (2008): Tehetségkutatás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 219–333.

 


 Százdi Antal

Kiemelkedni a közösségből
In: Budapesti Nevelő 2010/3-4.

Elitnevelés és integráció
In: Budapesti Nevelő, 2009./4.

Tehetség és teljesítmény
In: Budapesti Nevelő, 2008./4.

A közösségek szerepe a tehetséggondozásban
In: Pedagógiai Műhely, 2002./2.

Társadalom és tehetséggondozás
In: Budapesti Nevelő, 1992./2.

Tehetség és motiváció
In: Budapest nevelő, 1995./1.